Modlitwa Jezusowa

Milczenie, wyciszenie potrzebne jest każdemu

Modlitwa Jezusowa

Oczywiście dla hezychasty pokój czy spokój nie jest celem samym w sobie. Hesychia jest, jak każdy nurt w chrześcijaństwie, środkiem by dotrzeć do celu, jakim jest jedność z Bogiem, nieprzerwane oddawanie Jemu czci.

Więcej

Zadanie i cel

Modlitwa Jezusowa

Serce zatem to nasze najgłębsze miejsce, gdzie podejmujemy najważniejsze decyzje naszego życia. To tu rozstrzyga się i nasz wybór...

Więcej

Hezychia

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz w 3 rozdziale O czujności pisze: Bardzo rzadko można spotkać ludzi, których rozum pozostaje w stanie wyciszenia. Jest to...

Więcej

Perła

Modlitwa Jezusowa

Filoteusz pisze w pierwszym rozdziale swego dzieła O czujności: „Kto stara się o świętość, ten w swym umyśle wytrwale winien dążyć do celu: dokładnie zachować w sercu pamięć o Bogu, niby perłę albo inny drogocenny kamień”.

Więcej

Kto stara się o świętość?

Modlitwa Jezusowa

Świętość jest powołaniem człowieka. To zadanie, które stoi przed każdym z nas. My czasami boimy się świętości. Święty to...

Więcej
Zamknij