Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym i ukierunkowanym na dobro

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym, przemyślanym i ukierunkowanym na dobro. To chęć poznawania Boga, coraz bardziej i głębiej…

Więcej

Modlitwa Jezusowa umacnia w nas wiarę w wielkość i wszechmoc Boga

Rozważania tygodniowe

Siadając do modlitwy Jezusowej nigdy nie wiemy co się wydarzy, jak potoczy się medytacja. Modlitwa bowiem to spotkanie z żywym Bogiem....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to dążenie do Jezusa Chrystusa, który jest prawdziwym oświeceniem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to spojrzenie na Pana i słuchanie tylko Jego. Nic wtedy nie może być ważniejsze ani pilniejsze....

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje sposobność zauważenia wzajemnej zależności ciała i duszy

Rozważania tygodniowe

Dzięki jej praktykowaniu widzimy to, co jest istotne w obu tych sferach naszego życia.

Więcej

Modlitwa Jezusowa przerywa negatywne myślenie

Rozważania tygodniowe

Każda modlitwa może przynieść coś nowego, nieoczekiwanego, a zarazem prawdziwego. To możliwość odkrywania siebie samego, ale przede...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to skupienie na sprawach niebiańskich i wiecznych

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa stwarza możliwość uczenia się skupienia i koncentracji na jednym. To umiejętność wyciszenia myśli, uczuć,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa łączy nas z Boską mocą

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas ukierunkowania życia na Boga, czyli rozumnego postępowania, które ma na oku zawsze cel ostateczny, a nie tylko cel doraźny, przejściowy, chwilowy. Rozumność bowiem ma być zwrócona w stronę tego, co ostateczne i decydujące, a nie przemijające.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to nieprzeciętna korzyść dla duszy

Rozważania tygodniowe

Nawet w szarości życia można wzrastać duchowo i rozwijać się przede wszystkim pod względem ludzkim, pokonując kolejne wyzwania,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to stałe i niezłomne pragnienie poznawania Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może wydawać się mało atrakcyjną i nudną praktyką. Jednak Pseudo-Antoni wskazuje, że m.in. mozolna medytacja...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy umiejętności panowania nad sobą

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa ze względu na swą formę, daje nam możliwość praktykowania przeciwstawiania się wszelkim namiętnościom. Uczy nas wytrwałości i znoszenia przeciwności. Nie polega na emocjach, uczuciach, ale bardziej na łasce Bożej.

Więcej
Zamknij