Rozważania tygodniowe

Dzięki modlitwie Jezusowej możemy poznawać miłość i dobroć Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to świadome bycie wobec Tego, który jest. Bóg jest wszędzie, stąd z każdego miejsca możemy się do Niego zwrócić. Bóg jest też zawsze. Dlatego w każdym czasie mogę się do Niego zwrócić.

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje możliwość poznania Boga

Rozważania tygodniowe

Kto bowiem przebywa z kimś przez określony czas, ten coraz bardziej poznaje tę osobę. Jeśli będziemy przebywać coraz więcej czasu z...

Więcej

Modlitwa Jezusowa – droga do duszy czystej, jasnej i miłej Bogu

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być drogą, aby dusza stawała się czysta, jasna i miła Bogu. Jest to bowiem ukierunkowanie na Boga. Zawierzeniu...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest zawsze i wszędzie możliwa

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość przeżywania życia w obecności Boga. On jest wszędzie. On jest w nas. Możemy zawsze i wszędzie powrócić do tej Jego tajemniczej obecności, ponieważ On jest wszędzie i zawsze.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to dar od Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest działaniem rozumnym. To zarazem dar od Boga. Nie wiąże się z poznaniem intelektualnym, a zarazem jest poznaniem...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to czynność, która da nam zbawienie

Rozważania tygodniowe

Na modlitwie nie mamy się starać o piękną mowę. Mamy się starać o to, aby trwać w obecności Bożej. Do tego trzeba niewielu...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest nieśmiertelna

Rozważania tygodniowe

Chociaż ciało człowieka jest śmiertelne, to razem z jego śmiercią, człowiek nie przestaje istnieć. Modlitwa Jezusowa też jest nieśmiertelna. To wołanie do tego, który jest nieśmiertelny, odwieczny, niepojęty, niepodlegający cierpieniu, wszechmocny.

Więcej

Modlitwa Jezusowa otwiera umysł na Boga

Rozważania tygodniowe

Chcemy umocnić swój umysł? Chcemy, aby on mógł się modlić, aby był czysty, aby w pełni miłował Boga. To módlmy się. Ewagriusz...

Więcej

Modlitwa Jezusowa daje wieczną radość

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to pragnienie uwolnienia się od cierpienia i bólu. To nadzieja na przywrócenie jedności i przyjaźni z Bogiem....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to przeciwstawienie zachłanności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wytrwałe i pokorne wołanie. To poprzestawanie na tym, co człowiek ma. W niej nie szuka się rzeczy nadzwyczajnych. To proste wołanie, zawierające ufność i nadzieję. Jest całkowicie wolne. To świadomość swojego stanu i nieuchronności śmierci.

Więcej
Zamknij