Rozważania tygodniowe

Bogactwo niesie złudzenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie, trwanie przy Najwyższym. W niej nie dążymy do osiągnięcia jakiegoś dobra materialnego. Ona nie może mieć takiego celu.

Więcej

Być wdzięcznym

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas wdzięczności. Już sama praktyka wyraża wdzięczność wobec Stwórcy za Jego obecność przy nas. Siadam do...

Więcej

Modlitwa Jezusowa kieruje człowieka ku najwyższej władzy

Rozważania tygodniowe

Pseudo-Antoni wskazuje jeszcze na jeden aspekt władzy, który jest bardzo istotny – panowanie nad duszą. Żadna władza tego nie...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy pozostawania na tym, co małe

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas pozostawania na tym, co małe. To zwykłe trwanie, bez oczekiwania doznania szczególnych wrażeń duchowych, cielesnych czy emocjonalnych. To umiejętność wdzięczności za obecność Tego, którego się przywołuje w modlitwie.

Więcej

Modlitwa Jezusowa może nas nauczyć milczenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może nas nauczyć milczenia i panowania nad językiem. Jej praktyka polega na wypowiadaniu tylko tego, co istotne, bez...

Więcej

Modlitwa Jezusowa ratuje po śmierci tych, którzy byli jej wierni

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa, jak też każda inna modlitwa, jest tym, co kształtuje duszę, wyrabia cnoty, uczy zawierzania swojego życia Bogu....

Więcej

Modlitwa Jezusowa pomaga w byciu powściągliwym

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa nie ma na celu oświecenia. To proste bycie przy Bogu. Zarazem może dokonać się swoiste „oświecenie”, polegające na tym, że człowiek odkrywa, że najwyższym dobrem jest sam Bóg, a przebywanie w Jego obecności jest stanem najbardziej pożądanym.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy nie być obojętnym na zło

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy bycia uważnym na wszystko, co się wokół wydarza. Uczy odpowiedzialności i odnoszenia wszystkiego do Chrystusa....

Więcej

Modlitwa Jezusowa kieruje ku Najwyższemu Dobru

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa zawsze ma prowadzić do Najwyższego Dobra, jakim jest nasz Zbawiciel. Ma nas czynić coraz bardziej lepszymi ludźmi. Ma...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy brania odpowiedzialności za własne grzechy

Rozważania tygodniowe

Święty Benedykt, mówiąc o modlitwie, stwierdza, że tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Bożych na wysłuchanie. Praktykowanie modlitwy Jezusowej bez skruchy jest niemożliwe.

Więcej
Zamknij