Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa kieruje ku Najwyższemu Dobru

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa zawsze ma prowadzić do Najwyższego Dobra, jakim jest nasz Zbawiciel. Ma nas czynić coraz bardziej lepszymi ludźmi. Ma nas uświęcać, przemieniać, odnawiać. Dzięki praktyce medytacyjnej mamy wzrastać w poznaniu Boga, a więc w tym, co jest dobre.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy brania odpowiedzialności za własne grzechy

Rozważania tygodniowe

Święty Benedykt, mówiąc o modlitwie, stwierdza, że tylko czystość serca i łzy skruchy zasługują w oczach Bożych na wysłuchanie....

Więcej

Modlitwa Jezusowa szukaniem Boga

Rozważania tygodniowe

Jeżeli nie ustajemy w modlitwie, to, zdaniem Pseudo-Antoniego, zwyciężamy we wszystkim nasze pożądania. Wynika to z tego, że modlitwa...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy stawiania w centrum życia tego, co najważniejsze

Rozważania tygodniowe

Nie słowa są w niej najważniejsze, nie postawa, nie czas, ale osoba Zbawiciela. To właściwa hierarchia wartości. Modlitwa Jezusowa uczy stawiania w centrum życia tego, co najważniejsze.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to sposób na poprawę życia

Rozważania tygodniowe

W modlitwie Jezusowej nie ma nic ze światowej sławy. Nie polega na chwilowej przyjemności, ale na wierności i stałości. Jest...

Więcej

Modlitwa Jezusowa sprowadza na drogę ku życiu

Rozważania tygodniowe

W wierze oraz w byciu prowadzonym przez Boga może pomóc modlitwa Jezusowa. Jej wierne praktykowanie sprawia, że człowiek staje się...

Więcej

Modlitwa Jezusowa prowadzi do skromności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może nauczyć nas skromności. Forma tej modlitwa jest sama w sobie prosta i skromna. Nie jest wyszukana, krzykliwa, atrakcyjna. W czasie tej praktyki nie ma spektakularnych zachowań, ekspresyjnych wystąpień.

Więcej

Modlitwa Jezusowa pomaga w wytrwałości

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być bardzo dobrą praktyką w kształtowaniu umiejętności podejmowania właściwych wyborów. Poprzez stałą i...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest środkiem do badania ludzkiego wnętrza

Rozważania tygodniowe

Środkiem do zdobycia umiejętności badania tego, co jest w ludzkim wnętrzu jest między innymi modlitwa Jezusowa. Służy ona...

Więcej

Modlitwa Jezusowa zamyka bramy przed złymi myślami

Rozważania tygodniowe

Praktyka medytacyjna uczy dystansu wobec tego wszystkiego, co pojawia się w naszej głowie. Uczy jak być czujnym, uważnym i skupionym. Pomaga w korzystaniu ze straży umysłu, aby zamykać bramy przed złymi myślami.

Więcej
Zamknij