Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest ponad nastrojem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa, ze względu na swoją prostą formę – powtarzania ciągle jednego zdania bez wyobraźni i rozważania – jest skutecznym sposobem nie tylko na wyjście poza własne myślenie, ale przede wszystkim na zorientowanie w stronę Boga, który miłuje, przebacza i ocala.

Więcej

Modlitwa Jezusowa leczy ciało i duszę

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to odwrócenie się od zła, a zwrócenie się do dobra. To zawierzenie swojego życia Bogu. To uznanie, że On, jako...

Więcej

Modlitwa Jezusowa kieruje ku prawdzie

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa kieruje ku prawdzie. Ustawia człowieka we właściwym miejscu względem Boga. Człowiek jest grzeszny i potrzebuje...

Więcej

Modlitwa Jezusowa prowadzi do zjednoczenia tego, co jest w człowieku

Rozważania tygodniowe

Przeżywamy obecnie dni intensywniejszej modlitwy za zmarłych. Być może niektórzy zastanawiają się nad chwilą odejścia z tego świata. Pseudo-Antoni mówi, że śmierć „nie jest zgubą tych powiązanych części, lecz rozdzieleniem ich wzajemnego poznania”.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy walczyć

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas walczyć. Uczy nas zmagać się z sobą, ze swoimi myślami, ze swoimi namiętnościami, ze swoimi pragnieniami,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy skupienia ducha

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może być środkiem, za pomocą którego będziemy uczyć się skupienia ducha i życia. Daje możliwość...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to sposób na pokonanie zła

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest ratunkiem przed wiecznym oddaleniem od Boga. To sposób na pokonanie zła. To proste wołanie do Boga o miłosierdzie. To wzywanie Tego, który może pokonać zło. My nie jesteśmy w stanie tego uczynić. To może tylko On. Do nas należy wzywanie Jego imienia, a do Niego zwycięstwo.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to dążenie do życia w pobożności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest stałym pokarmem, który podtrzymuje życie wiary i życie duszy. Bez niej człowiek traci z oczu Boga i cel swego...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to zadbanie o własne życie

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to większa wolność. To zadbanie o własne zbawienie. To zadbanie o własne życie. To dążenie do dbałości w...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra. To wybór miłości Bożej. To dążenie do osobistej przyjaźni między Bogiem i człowiekiem. To pragnienia właściwego rozeznania między dobrem i złem. Człowiek jest naturalnie skierowany ku dobru, bo został stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

Więcej
Zamknij