Umieszczony przez 11:25 Rozważania tygodniowe

Dzięki modlitwie Jezusowej możemy poznawać miłość i dobroć Boga

Modlitwa Jezusowa to świadome bycie wobec Tego, który jest. Bóg jest wszędzie, stąd z każdego miejsca możemy się do Niego zwrócić. Bóg jest też zawsze. Dlatego w każdym czasie mogę się do Niego zwrócić.

Brak poznania Boga jest niewrażliwością i otępieniem duszy. Albowiem zło rodzi się z braku poznania, a dobro powstaje u ludzi z poznania Boga i zbawia duszę. Jeśli zatem nie starasz się czynić swojej woli, będąc trzeźwym i znając Boga, masz rozum skupiony na cnotach. Jeśli natomiast trudnisz się czynieniem swojej niegodziwej woli dla rozkoszy, pijany brakiem poznania Boga, giniesz jak zwierzęta, niepomny zła, które spotka cię po śmierci / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 88 /.

Pseudo-Antoni we właściwy sobie sposób ukazuje skutek poznania lub niepoznania Boga. Jego zdaniem, z poznania Boga rodzi się dobro. Chrześcijanin wierzy, że wszelkie dobro pochodzi od Boga (zob. Jk 1,17: Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry, od Ojca świateł). To On jest ostateczną przyczyną tego, że możemy czynić dobro. Czy chcemy zaś poznawać Boga?

Dla niektórych odpowiedź będzie oczywista, dla innych zrodzi wiele pytań. Co oznacza bowiem poznać Boga? Jak to uczynić? W relacjach międzyludzkich nie jest łatwo poznać drugą osobę. Ktoś pozwala nam się poznać w takim stopniu w jakim jest w niej wola otwarcia się na nas. Nie zmusimy innych do otwarcia się i opowiedzenia o sobie. Bóg sam chciał o sobie coś powiedzieć. Nazywamy to Objawieniem. W nim ukazane jest to wszystko, co ma nam wystarczyć do poznania Boga.

To, co jest jednak pewną przeszkodą dla człowieka, to natura Boga. Orygenes powiedział, że „Cokolwiek bowiem możemy pomyśleć albo wyobrazić sobie o Bogu, musimy koniecznie uznać, że przekracza On wszelkie nasze o Nim wyobrażenie. (…) Jego istoty nie może przecież zrozumieć ani wyobrazić sobie ludzki umysł, choćby był najczystszy i najjaśniejszy”.

Czy to ma przekreślać naszą możliwość poznania Boga? Zobaczmy, że prawdziwa miłość się nie narzuca, daje szansę drugiemu, żeby okazał swoją. Najdoskonalsza miłość jest niewidzialna. Pozorna jest bardzo hałaśliwa. Największa miłość oddaje życie za drugiego, a Chrystus oddał życie za nas… Bóg jest miłością, jest źródłem miłości i życia. Poznając Boga, będę poznawał miłość i życie.

Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość poznania miłości Boga i Jego samego. Im bardziej będę Go poznawać, tym bardziej będę wrażliwy. Pseudo-Antoni mówi, że brak poznania Boga jest niewrażliwością. Modlitwa Jezusowa to świadome bycie wobec Tego, który jest. Bóg jest wszędzie, stąd z każdego miejsca możemy się do Niego zwrócić. Bóg jest też zawsze. Dlatego w każdym czasie mogę się do Niego zwrócić. Modlitwa Jezusowa to pragnienie czynienia woli Boga, to skierowanie się w Jego stronę. To ukierunkowanie swojego życia na Boga. To pragnienie poznawania Go coraz bardziej i bardziej. To pragnienie spędzania z Nim coraz więcej i więcej czasu. To nie obnoszenie się ze swoją wiarą i relacją z Bogiem, ale ciche i wierne wołanie do Niego i bycie z Nim.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 382 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij