Autor: admin

Mądrość Ojców Pustyni #4

Ojcowie pustyni

Powiedział abba Dulas: „Jeżeli nieprzyjaciel nas przymusza do porzucenia milczenia, nie słuchajmy go; nic bowiem tak nie pomaga w walce przeciw niemu jak milczenie i niedożywienie. One to zaostrzają wzrok wewnętrzny”.

Więcej

Towarzyszenie duchowe w tradycji Ojców Pustyni

Ojcowie pustyni

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia...

Więcej

Jesteśmy wolni, mimo że zniewoleni

Liturgia

Prawda jest niezależna od nas. Ona jest wolna, bo nie należy do nikogo, lecz jest wspólna dla wszystkich i wszystkich prowadzi ku...

Więcej

Co ja mam robić?

Blog Ojca Leona

Dobrą radę daje, jak zwykle, sam Jezus. Najpierw mówi, trzeba kochać Boga. Starać się o taką miłość na przepadłe, na dobre i na złe, w dobrej i złej doli, jak to się mówi przy zawieraniu związku małżeńskiego.

Więcej

Trudności się spiętrzyły, a ty chcesz odejść od podjętej decyzji?

Liturgia

Jeśli przyłożyłeś rękę do pługa, tym bardziej Jemu ufaj. Sam daleko nie zajdziesz. Z Nim jest możliwe pokonanie każdej...

Więcej

Poznaj duchowe źródła depresji

Osiem duchów zła

Acedia jest doświadczeniem duchowym ogarniającym całą duszę i z tej racji żadne cząstkowe pociechy nic nie są w stanie pomóc....

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy pokory

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje nam solidny fundament, bo prowadzi do pokory. Sama w sobie jest pokorna. Nikt, kto w sobie nie ma choć odrobiny pokory, nie będzie mógł jej praktykować.

Więcej

Bóg pierwszy nas szuka i pragnie, byśmy Go pragnęli

Liturgia

Lękamy się potępienia, na które zasłużyliśmy. Nasz lęk wynika z wyobrażenia sobie Bożej sprawiedliwości według naszego poczucia...

Więcej

To, co dobre, nie może koegzystować z tym, co złe

Ojcowie pustyni

Diabeł jest żywo zainteresowany tym, byśmy do świętych miejsc, także do kościoła, nie chodzili, byśmy nie podejmowali pobożnych...

Więcej

Poszukiwanie wolności

Duchowość monastyczna

Maksymilian Nawara OSB (ur. 1979 r.) – benedyktyn lubiński, dr patrologii. Śluby monastyczne złożył w 2000 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2008 r.

Więcej
Zamknij