Autor: admin

Bądź uważny, inteligentny, rozsądny, odpowiedzialny, kochaj

Święty Benedykt i jego Reguła

Jaka jest więc nasza natura, nasze skłonności? Co jest szczególnie ludzkie? Czy możemy powiedzieć coś inteligentnego na ten temat?

Więcej

Modlitwa – czym jest?

Ojcowie pustyni

„Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem”. Umysł to dla Ewagriusza najbardziej wewnętrzna część nas samych; w pewnym...

Więcej

Słabi i grzeszni ludzie

Liturgia

Nie dziwimy się też i uczonym w Piśmie. Postępowanie Jezusa przekraczało to, czego się sami nauczyli i co głosili innym. Czego im...

Więcej

Jak zdobyć się na to, żeby zawierzyć Bogu?

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

W normalnej drodze modlitwy trzeba przejść przez wstępne radości, które kiedyś nazywano duchowymi cukierkami…

Więcej

To nie poza Kościołem, ale wewnątrz niego Zły znajdzie swoje sługi…

Pismo Święte

Celem szatana jest sfałszowanie doktryny, aby odebrać człowiekowi jedyną zbawczą prawdę Ewangelii......

Więcej

Modlitwa ma nam towarzyszyć w życiu jak oddech…

Pismo Święte

W niektórych wypowiedziach na temat konieczności modlitwy w życiu katolika można usłyszeć, że trzeba się modlić, bo łatwiej wtedy...

Więcej

Medytacja chrześcijańska a modlitwa Jezusowa

Modlitwa Jezusowa

W pismach Kasjana po raz pierwszy spotykamy się ze sformułowaniem zasady modlitwy za pomocą jednego wersetu biblijnego.

Więcej

Modlitwa monologiczna i sprzeciwu przeciw złym myślom

Modlitwa Jezusowa, Ojcowie pustyni

W wielu Apoftegmatach spotykamy formę modlitwy składającej się z wersetu zaczerpniętego z Biblii lub krótkiego zdania, która służy...

Więcej

Chciwość

Osiem duchów zła

Chciwość kojarzymy głownie z kwestią posiadania pieniędzy, dóbr materialnych, ale można też ją przenieść na wymiar bardziej...

Więcej

Po co nam rachunek sumienia?

Ojcowie pustyni

Ewagriusz z Pontu (zm. 399 r.) przypomina: bez rachunku sumienia życie z Bogiem i drugim człowiekiem jest niemożliwe.

Więcej
Zamknij