Autor: admin

Lectio Divina #15 Piąte przykazanie i nakaz pojednania / Mt 5,21–26 /

Pismo Święte

Jak to się dzieje, że jest możliwe spotkanie Boga i człowieka? W jakich warunkach ono się rozgrywa? Kto wychodzi z inicjatywą? Jakie są jego założenia? Jaki jest jego przebieg? Jakie są jego konsekwencje?

Więcej

Zbawienie dzięki cierpliwości…

Fragmenty audio

Był pewien starzec, pijak, który robił dziennie jedną matę, sprzedawał ją w sąsiedniej wiosce, a zapłatę przepijał. Przybył do...

Więcej

Prawdziwa pokora

Ojcowie pustyni

Kiedyś abba Makary szedł od bagna do celi niosąc liście i spotkał na drodze diabła, który trzymał sierp. Diabeł zamierzył się na...

Więcej

Apoftegmaty Ojców Pustyni. Św. Antoni Wielki #10

Fragmenty audio

Starzec zwrócił się do swego ucznia: „Ugotuj im trochę kaszki, bo są chorzy”. A im powiedział: „Jeśli ani tego nie umiecie, ani tamtego nie chcecie, to co mam zrobić z wami? Potrzeba modlitwy”.

Więcej

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom

Małgorzata Borkowska OSB wyjaśnia...

Jeśli moim celem jest spełnienie nakazu Chrystusa, po prostu z miłości do Niego – to będę umiała zastosować nawet mocne środki....

Więcej

Bardzo walczę z pożądliwością i ryzykuję, że dojdę do rozpaczy…

Ojcowie pustyni

Nie poddawaj się, bracie, ani nie wpadaj w rozpacz, jest to bowiem dla diabła wielką radością. Nieustannie się modląc, mów:...

Więcej

Każdy jest powołany do świętości

Blog Ojca Leona

Czy oglądając tydzień temu uroczystości w Warszawie, zastanawialiśmy się nad tym, co to jest świętość. Na ogół kojarzy się nam z mężczyznami lub kobietami ze świętych obrazków. W starodawnych szatach, z aureolą wokół głowy…

Więcej

Bogactwo niesie złudzenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie,...

Więcej

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania

Liturgia

Największą przeszkodą w naszym spotkaniu się z Bogiem są nasze oczekiwania. One blokują nas na Bożą wolę. Nie pozwalają zobaczyć...

Więcej

Szkoła życia przytomnego

Duchowość monastyczna

Przez wsłuchiwanie się w milczący głos sumienia buduje się w nas wrażliwość i wyczucie tego, co prawdziwe, co buduje życie. I tutaj spotykamy drugą bardzo ważną zasadę praktyczną wynikającą z przytomności: „Rób teraz to, co masz robić”, czyli „Rób to, co wynika z twoich obowiązków i co ci podpowiada sumienie”.

Więcej
Zamknij