Umieszczony przez 09:55 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to przeciwstawienie zachłanności

Modlitwa Jezusowa to wytrwałe i pokorne wołanie. To poprzestawanie na tym, co człowiek ma. W niej nie szuka się rzeczy nadzwyczajnych. To proste wołanie, zawierające ufność i nadzieję. Jest całkowicie wolne. To świadomość swojego stanu i nieuchronności śmierci.

Człowiek niegodziwy uwielbia zachłanność, a gardzi sprawiedliwością. Nie uznaje niczego za niepewne, niestałe i ulotne, ani nie zastanawia się nad tym, co nieprzekupne, oraz nad nieuchronnością śmierci. Jeśli starzec jest nikczemny i bezrozumny, jest jak zgniłe drewno, zupełnie do niczego nieprzydatne / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 84 /.

Czym jest zachłanność? Jest czymś nieopanowanym. Może dotyczyć różnych rzeczy. To pragnienie posiadania więcej niż się ma. Może dotyczyć także sfery duchowej. Przejawia się wtedy w coraz większym pragnieniu doświadczania różnych nadzwyczajnych rzeczy. Człowiek chce coraz więcej łask, darów, uzdrowień, cudów czy stanów mistycznych.

Zachłanność oznacza pewną pazerność, pożądliwość czy wręcz chciwość. To rodzaj nienasycenia, niezaspokojenia, niezadowolenia. To przejaw braku, który ktoś doświadcza. Skoro dostrzega brak, to rodzi się w nim pragnienie jego zapełnienia. To może prowadzić do bardzo różnych decyzji czy zachowań, niekoniecznie racjonalnych. Zachłanność bowiem bardziej słucha odczuć, pragnień, potrzeb niż rozumu. To coraz mocniejsze dążenie do więcej i więcej, i więcej.

Na takiej drodze można się całkowicie zagubić. Człowiek może stracić zdolność racjonalnego wybierania, rozeznawania, odróżniania dobra od zła. Zachłanność zaślepia. Sprawia, że mniej się widzi albo widzi się rzeczywistość zniekształconą. Liczba lat nie oznacza więcej mądrości. Pseudo-Antoni mówi, że starzec może być nikczemny i bezrozumny. To jest skutek drogi zachłanności. Zamiast być przykładem dla innych, staje się czymś nieprzydatnym.

Receptą na zachłanność jest pokora i wdzięczność za to, co się posiada, chociażby to było niewiele. Mówił o tym św. Paweł, który wskazuje na niebezpieczeństwo chciwości: Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść.Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni!A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie.Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy (1 Tm 6,6-10a).

Modlitwa Jezusowa jest przeciwstawieniem zachłanności. To racjonalne i zrównoważone działanie, pozbawione wszelkiej chciwości. Modlitwa Jezusowa nie przyniesie owoców, jeśli u jej podstaw leży pragnienie ciągłego dążenia do rzeczy nadzwyczajnych. Wymaga przede wszystkim pokory i zdania się na Boga. Niczego nie żąda, niczego nie wymaga, niczego nie wymusza. Jest cicha i uległa.

Modlitwa Jezusowa to wytrwałe i pokorne wołanie. To poprzestawanie na tym, co człowiek ma. W niej nie szuka się rzeczy nadzwyczajnych. To proste wołanie, zawierające ufność i nadzieję. Jest całkowicie wolne. To świadomość swojego stanu i nieuchronności śmierci. To dążenie do odnowy, odchodzenia od chciwości, a skierowania się ku wolności.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 654 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij