Umieszczony przez 11:20 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje wieczną radość

Modlitwa Jezusowa to pragnienie uwolnienia się od cierpienia i bólu. To nadzieja na przywrócenie jedności i przyjaźni z Bogiem.

Skoro tylko doświadczyliśmy cierpienia, odczuwamy przyjemność i radość. Nie pije bowiem z przyjemnością ten, kto nie jest spragniony, nie je z przyjemnością ten, kto nie jest głodny, nie śpi z przyjemnością ten, kto nie jest bardzo śpiący, ani nie zaznaje radości ten, kto wcześniej nie zaznał smutku. Tak samo nie będziemy rozkoszować się wiecznymi dobrami, jeśli nie wzgardzimy wpierw krótkotrwałymi / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 84 /.

Któż by nie chciał odczuwać radości, być w stanie zadowolenia, spełnienia, satysfakcji? Z pewnością każdy człowiek pragnie szczęścia, życia dobrego, bez chorób i cierpienia. Czy takie życie na ziemi jest możliwe? Święty Paweł pisał: Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia (Rz 8,18-22).

Całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. To jest kondycja stworzenia obecnego czasu. To jest element życia człowieka na ziemi. Po grzechu pierworodnym człowiek jest podległy chorobom, cierpieniu, śmierci. Utracił dary, jakimi były nieśmiertelność, wolność od cierpień, dar harmonii. Jeżeli zastanawiamy się nad przyczyną cierpienia, to pierwszą i najważniejszą z nich jest grzech. To przez ten akt człowiek cierpi, zadaje ból sobie i innym, osłabia więź z Bogiem.

Skoro grzech wywołuje tak wielkie skutki w życiu człowieka, to nic dziwnego, że pragnie on uwolnić się od cierpienia, ponieważ ono nie daje jemu radości i przyjemności, ale smutek, przygnębienie i ból. Im więcej człowiek doświadcza radości i dobra, tym bardziej chce je pomnażać. Wszystko jednak, co jest na ziemi, charakteryzuje się ulotnością, niestałością, zmiennością. W doczesności nie ma nic trwałego. Dlatego człowiek szuka czegoś większego, czegoś ponadczasowego, trwałego, niezmiennego. To może otrzymać jedynie w wieczności, od Boga. Wszelkie dobra na ziemi są krótkotrwałe. Dobra wieczne są na zawsze. Warto dążyć więc do tego, co nieprzemijające, a nie zadowalać się jedynie radością chwili.

Modlitwa Jezusowa daje wieczną radość. Prosimy w niej bowiem o zbawienie: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. Zbawienie zaś jest udziałem w życiu wiecznym. To ciągła radość, nieprzemijające dobro, niegasnące szczęście. Modlitwa Jezusowa prowadzi do dóbr, które nigdy się nie skończą, obiecuje dar wolności od cierpień i zła. Przywraca harmonię człowieka z Bogiem i ze światem. Jej wierne praktykowanie będzie odwzajemnione wiernością Boga. Modlitwa Jezusowa to pragnienie uwolnienia się od cierpienia i bólu. To nadzieja na przywrócenie jedności i przyjaźni z Bogiem. Tu na ziemi człowiek może mieć dobra, które są przemijające i nietrwałe. W wieczności otrzyma dobra, które nie przeminą. Modlitwa Jezusowa jest drogą do tego, co Bóg przygotował człowiekowi.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 416 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij