Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to troska o przemianę umysłu

Rozważania tygodniowe

W jaki sposób można podążać drogą przemiany umysłu, nie biorąc wzoru z tego świata? Jest nią np. modlitwa Jezusowa. To troska o dobro, o poznanie Boga i o przemianę umysłu. W tej praktyce Bóg staje na pierwszym miejscu.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to panowanie duszy nad ciałem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uwalnia człowieka od kierowania się w stronę zła, a zwraca się w stronę dobra. To pragnienie prymatu łaski w...

Więcej

Modlitwa Jezusowa to przekonanie, że dobro znajduje się w Bogu

Rozważania tygodniowe

Święta Bożego Narodzenia to okazja do tego, aby zauważyć Boga przychodzącego do człowieka, Boga dobrego, miłującego, delikatnego....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to wybór wolności

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to dążenie do przezwyciężenia grzechu, nie w oparciu o swoje zdolności, ale w oparciu o łaskę Jezusa. Tylko ona może pomóc człowiekowi pokonać grzech. Praktyka modlitwy Jezusowej to ciągłe i wierne wyciąganie ręki po łaskę Chrystusa, po pragnienie wyzwolenia aż do ostatecznego zjednoczenia ze Zbawicielem.

Więcej

Modlitwa Jezusowa to wybór Chrystusa – jedynego Dobra

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra. To wybór miłości. To wybór życia. Życia z Chrystusem i w Chrystusie, jedynym Dobru....

Więcej

Modlitwa Jezusowa to poznawanie Boga

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest decyzją i łaską. To decyzja, że chcę z Bogiem się spotykać, że chcę do Niego mówić, że o Nim pamiętam,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa jest ponad nastrojem

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa, ze względu na swoją prostą formę – powtarzania ciągle jednego zdania bez wyobraźni i rozważania – jest skutecznym sposobem nie tylko na wyjście poza własne myślenie, ale przede wszystkim na zorientowanie w stronę Boga, który miłuje, przebacza i ocala.

Więcej

Modlitwa Jezusowa leczy ciało i duszę

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to odwrócenie się od zła, a zwrócenie się do dobra. To zawierzenie swojego życia Bogu. To uznanie, że On, jako...

Więcej

Modlitwa Jezusowa kieruje ku prawdzie

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa kieruje ku prawdzie. Ustawia człowieka we właściwym miejscu względem Boga. Człowiek jest grzeszny i potrzebuje...

Więcej

Modlitwa Jezusowa prowadzi do zjednoczenia tego, co jest w człowieku

Rozważania tygodniowe

Przeżywamy obecnie dni intensywniejszej modlitwy za zmarłych. Być może niektórzy zastanawiają się nad chwilą odejścia z tego świata. Pseudo-Antoni mówi, że śmierć „nie jest zgubą tych powiązanych części, lecz rozdzieleniem ich wzajemnego poznania”.

Więcej
Zamknij