Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa nie ma na celu zabłyszczenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa nie ma na celu lśnienia czy błyszczenia. Wręcz przeciwnie, to skryte trwanie przy Bogu. Pierwsze pokolenia mnichów egipskich rozwinęli coś, co określamy mianem „wewnętrznej medytacji” (krypté meléte).

Więcej

Bogactwo niesie złudzenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wolna od jakiejkolwiek żądzy. W niej nie jest ważne posiadanie czegoś, zdobywanie czegoś, ale samo bycie,...

Więcej

Być wdzięcznym

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas wdzięczności. Już sama praktyka wyraża wdzięczność wobec Stwórcy za Jego obecność przy nas. Siadam do...

Więcej

Modlitwa Jezusowa kieruje człowieka ku najwyższej władzy

Rozważania tygodniowe

Pseudo-Antoni wskazuje jeszcze na jeden aspekt władzy, który jest bardzo istotny – panowanie nad duszą. Żadna władza tego nie potrafi uczynić. Wynika to z wolności duszy. Została ona stworzona bezpośrednio przez Boga jako wolna.

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy pozostawania na tym, co małe

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nas pozostawania na tym, co małe. To zwykłe trwanie, bez oczekiwania doznania szczególnych wrażeń duchowych,...

Więcej

Modlitwa Jezusowa może nas nauczyć milczenia

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa może nas nauczyć milczenia i panowania nad językiem. Jej praktyka polega na wypowiadaniu tylko tego, co istotne, bez...

Więcej

Modlitwa Jezusowa ratuje po śmierci tych, którzy byli jej wierni

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa, jak też każda inna modlitwa, jest tym, co kształtuje duszę, wyrabia cnoty, uczy zawierzania swojego życia Bogu. Pomaga nabrać słusznych i prawdziwych przekonań, bo nie jest fałszywa i nie łudzi, nie fałszuje, ale ukazuje prawdę o człowieku, świecie i Bogu.

Więcej

Modlitwa Jezusowa pomaga w byciu powściągliwym

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa nie ma na celu oświecenia. To proste bycie przy Bogu. Zarazem może dokonać się swoiste „oświecenie”, polegające...

Więcej

Modlitwa Jezusowa uczy nie być obojętnym na zło

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy bycia uważnym na wszystko, co się wokół wydarza. Uczy odpowiedzialności i odnoszenia wszystkiego do Chrystusa....

Więcej

Modlitwa Jezusowa kieruje ku Najwyższemu Dobru

Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa zawsze ma prowadzić do Najwyższego Dobra, jakim jest nasz Zbawiciel. Ma nas czynić coraz bardziej lepszymi ludźmi. Ma nas uświęcać, przemieniać, odnawiać. Dzięki praktyce medytacyjnej mamy wzrastać w poznaniu Boga, a więc w tym, co jest dobre.

Więcej
Zamknij