Umieszczony przez 12:03 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest ponad nastrojem

Modlitwa Jezusowa, ze względu na swoją prostą formę – powtarzania ciągle jednego zdania bez wyobraźni i rozważania – jest skutecznym sposobem nie tylko na wyjście poza własne myślenie, ale przede wszystkim na zorientowanie w stronę Boga, który miłuje, przebacza i ocala.

Niektóre dusze nie są powożone przez rozum i sterowane przez umysł w taki sposób, aby zduszać swoje namiętności, kierować i sterować nimi, to jest: smutkiem i rozkoszą. Te właśnie dusze giną jak bezrozumne zwierzęta, ponieważ rozum został porwany przez namiętności, niczym zwyciężony przez konie woźnica / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 8 /.

Bóg jest stwórcą świata, jak i człowieka. Człowiek zaś jest osobą i ma właściwą sobie naturę. Jest ona złożona: cielesno-psychiczno-duchowa. Znajduje się w niej więc to, co materialne i widzialne oraz to, co niematerialne i niewidzialne. Tak widzi człowieka antropologia chrześcijańska. Niewątpliwie do sfery niematerialnej ludzkiej natury należy rozum i umysł. Rozum to zdolność poznania dyskursywnego, intelektualnego. Umysł natomiast jest w stanie przyjąć prawdę Bożą Objawioną.

Pseudo-Antoni już wcześniej wypowiadał się na temat umysłu:

„Pospolity umysł jest ziemski i zmienny: wydaje dobre i złe myśli, ponieważ jest chwiejny z natury i zbacza w kierunku materii. Natomiast umysł miły Bogu karze zło, które własnowolnie narasta w ludziach wskutek lekkomyślności”.

Zadaniem każdego z nas jest praca z umysłem, właściwe kształtowanie go. Celem jest podejmowanie tego, co będzie wpływało korzystnie na nasze życie doczesne oraz wieczne. Dobre myślenie to dobre decyzje. Dobre decyzje to dobre życie. Złe myślenie to złe decyzje. Złe decyzje to złe życie. Wydaje się to proste, ale jakże często w natłoku różnych spraw i obowiązków nie podejmujemy refleksji nad naszym myśleniem.

Od strony biologicznej i psychicznej doświadczamy różnych stanów emocjonalnych, nastrojów, namiętności, potrzeb i pragnień. Wszystkie one są częścią naszego życia. Towarzyszą nam każdego dnia. O ile niekoniecznie mamy wpływ na pojawienie się ich, to już mamy wpływ na to, co pod ich wpływem zrobimy, jakich dokonamy wyborów.

To prowadzi do tego, o czym mówi Pseudo-Antoni. Mamy właściwie kierować i sterować naszymi namiętnościami czy emocjami. Możemy je regulować, aby nie dać się całkowicie pod ich wpływ. Do tego służy nam umysł. On pomoże nam przezwyciężać niepokojące stany. Umysł może być ponad nastrojem.

Modlitwa Jezusowa też ma być ponad nastrojem. Ma być ponad myśleniem, emocjami i namiętnościami. Ma przede wszystkim prowadzić ku Bogu. Mamy poprzez nią być coraz bliżej Niego, wołać Go i przeżywać życie będąc świadomi Jego wszechobecności. Modlitwa Jezusowa to nie spotkanie z emocjami, myślami czy namiętnościami. To spotkanie z Jezusem, który mnie miłuje i umiłował od początku mojego życia. To spotkanie z Jezusem, który chce abym był wolny, nie zwyciężony przez namiętności czy nastroje, ale kierowany umysłem i wsparty Jego łaską, idący wytrwale coraz bliżej Niego.

Modlitwa Jezusowa, ze względu na swoją prostą formę – powtarzania ciągle jednego zdania bez wyobraźni i rozważania – jest skutecznym sposobem nie tylko na wyjście poza własne myślenie, ale przede wszystkim na zorientowanie w stronę Boga, który miłuje, przebacza i ocala. To On ma być ostatecznie tym, który będzie kierował moim życiem, pod którego kierownictwo się oddam, ponieważ to On wie najlepiej, co jest dla mnie dobre.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 276 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij