Umieszczony przez 12:03 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa kieruje ku prawdzie

Modlitwa Jezusowa kieruje ku prawdzie. Ustawia człowieka we właściwym miejscu względem Boga. Człowiek jest grzeszny i potrzebuje zbawienia. Zarazem człowiek do pełni swojej egzystencji potrzebuje wolności oraz dobra.

Umysł nie jest duszą, lecz darem Bożym, który zbawia duszę. Umysł, który podoba się Bogu, wyprzedza duszę i doradza jej, aby wzgardziła tym, co doczesne, materialne i zniszczalne i aby rozmiłowała się w wiecznych, niezniszczalnych oraz niematerialnych dobrach. A gdy człowiek porusza się w ciele, pojmuje i ogląda za pośrednictwem umysłu sprawy niebiańskie, boskie i wszystkie razem. Umysł miły Bogu jest dobroczyńcą i zbawieniem ludzkiej duszy / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 81 /.

Pseudo-Antoni podejmuje rozważanie, które może się wydawać zagadkowe i zagmatwane. Pisze o umyśle, który nie jest duszą i może podobać się Bogu, przez co będzie zbawieniem ludzkiej duszy. Wydaje się, że umysł to zdolność do myślenia, jak i do kontemplacji Boga. Owo myślenie nie określa poznania dyskursywnego, ale przyjęcie prawdy Bożej w sposób intuicyjny. Umysł zatem służy poznaniu prawdy.

Człowiek, za pomocą umysłu, zdaniem Pseudo-Antoniego, ogląda sprawy niebiańskie, boskie i wszystkie razem. Umysł zatem pełni bardzo ważną funkcję w życiu ludzkim. Można nawet powiedzieć, że jego rola jest kluczowa. Bez poznania umysłowego człowiek nie dojdzie do prawdy o Bogu, o sobie i o świecie.

Chrystus powiedział, że poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32). Wyzwolenie zaś prowadzi do zbawienia. Tylko człowiek wolny może w pełni poznawać, a zarazem być w stanie przyjąć to, co poznaje. Tylko człowiek wolny jest w stanie podobać się Bogu, tzn. prowadzić życie zgodne z Jego wolą. Wolność bowiem jest ściśle związana z dobrem. Wolność kieruje ku dobru i czerpie z niego jeszcze większe rozmiłowanie do dobra.

Modlitwa Jezusowa kieruje ku prawdzie. Ustawia człowieka we właściwym miejscu względem Boga. Człowiek jest grzeszny i potrzebuje zbawienia. Zarazem człowiek do pełni swojej egzystencji potrzebuje wolności oraz dobra. Im bardziej człowiek jest wolny, tym bardziej może zwracać się w kierunku dobra i Boga. Modlitwa Jezusowa ustawia człowieka w kierunku Boga. Ukazuje Jego jako ostateczny cel i spełnienie człowieka. Bóg jest nadzieją człowieka i wzywanie Jego imienia ma przemienić umysł, aby był bardziej skłonny zwracać się do Boga. Modlitwa Jezusowa kształtuje umysł, wyrabia go, aby był bardziej zwrócony ku Bogu, a odwrócony od stworzeń, od myślenia, które odwodzi od Boga, a więc od dobra i od wolności. Modlitwa Jezusowa kształtuje umysł poprzez to, że nie polega na jego myśleniu, ale na słowach Bożych i coraz bardziej skłania umysł, jak i duszę, aby rozmiłowały się w sprawach wiecznych i niezniszczalnych.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 184 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij