Umieszczony przez 12:16 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to przekonanie, że dobro znajduje się w Bogu

Święta Bożego Narodzenia to okazja do tego, aby zauważyć Boga przychodzącego do człowieka, Boga dobrego, miłującego, delikatnego. To okazja, aby zobaczyć dobro w swoim życiu, aby zobaczyć dobro w świecie, w bliźnim, a przede wszystkim w Bogu.

Człowiek bierze wszystko, co dobre, od Boga, ponieważ On sam jest dobry. Dlatego właśnie został przez Boga stworzony. Natomiast to, co złe, człowiek przyciąga do siebie od siebie samego, od zła, które w nim tkwi, pożądania oraz braku postrzegania / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 83 /.

Człowiek bierze wszystko, co dobre, od Boga. Tak jest. Dobro ostatecznie ma źródło w Bogu. Tylko On jest dobry. Tylko On w pełni czyni dobro. Co więcej, nie może niczego innego czynić. Zło nie wychodzi od Niego. Bóg nie może tego zrobić. Jest to niemożliwe. Wszystko, co czyni Bóg, jest dobre. Święty Benedykt pisze, że gdy chcemy coś dobrego uczynić, to najpierw módlmy się usilnie do Boga, aby On sam to do końca doprowadził. To jest mądrość człowieka, który wie, że ostatecznie każde dobro pochodzi od Boga.

Człowiek chciałby wiele rzeczy sobie przypisywać, swojemu rozumowi, swojej inteligencji, swoim zdolnościom. Im więcej pychy, zapatrzenie w samego siebie, tym więcej mniemania, że człowiek coś tworzy, zmienia, kształtuje, ale robi to bez Boga, dzięki własnej zasłudze. Takie przekonanie nie będzie budowało wiary, ale wręcz będzie prowadziło do jest zamierania. Wiara to dostrzeżenie Boga działającego w życiu i w świecie, Boga obecnego i miłującego.

Może pojawić się myślenie, że Boga nie ma lub nie interweniuje, ponieważ na świecie dzieje się wiele zła. Pseudo-Antoni mówi, że to, co złe, to człowiek przyciąga do siebie od siebie samego, od zła, które w nim tkwi. Pan Jezus powiedział tak samo: Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. To właśnie czyni człowieka nieczystym (Mt 15,19-20). Nauka zatem jest oczywista – człowiek sam generuje zło, sam je tworzy. Czyni to, ilekroć odchodzi od Boga. Aby zaś uwolnić się od odpowiedzialności, próbuje obarczyć winą kogoś innego.

Święta Bożego Narodzenia to okazja do tego, aby zauważyć Boga przychodzącego do człowieka, Boga dobrego, miłującego, delikatnego. To okazja, aby zobaczyć dobro w swoim życiu, aby zobaczyć dobro w świecie, w bliźnim, a przede wszystkim w Bogu. To okazja, aby za to całe dobro podziękować, wyrazić wdzięczność. Jeśli człowiek widzi dzieła i dobroć Boga, to naturalną reakcją będzie wdzięczność. Jeśli dostrzega Bożą łaskę, to konsekwencją jest dziękczynienie za nią.

Modlitwa Jezusowa to przekonanie, że dobro znajduje się w Bogu, to dostrzeżenie, że łaska pochodzi od Niego, to uwierzenie, że On jest, że On przede wszystkim jest. Jest blisko nas, stał się jednym z nas. Dzielił naszą drogę i przeszedł ją do końca, doświadczając tego, co my doświadczamy, z wyjątkiem grzechu. Dlatego w modlitwie Jezusowej wołamy: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem. W Nim nie ma zła. On ma moc wyzwolenia od zła. Zasadne jest więc wołanie do Niego, aby nas uwolnił od zła, które w nas jest, które jest w świecie. Zło powoduje cierpienia, konflikty, wojny. Zło niszczy. Dobro zaś buduje. Modlitwa Jezusowa to wiara w dobro, to wiara w to, że zło nie ma ostatniego słowa. To wiara, że jest nadzieja na lepsze życie, na lepszy świat, na lepszą przyszłość. To pragnienie dobra, pokoju i miłości. To pragnienie samego Boga.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 414 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij