Umieszczony przez 12:31 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to troska o przemianę umysłu

W jaki sposób można podążać drogą przemiany umysłu, nie biorąc wzoru z tego świata? Jest nią np. modlitwa Jezusowa. To troska o dobro, o poznanie Boga i o przemianę umysłu. W tej praktyce Bóg staje na pierwszym miejscu.

Bóg jest dobry, człowiek jest niegodziwy. W niebie nic nie jest złe, na ziemi nic nie jest dobre. A zatem człowiek rozumny troszczy się o lepsze, poznaje Boga wszechrzeczy, składa Mu dzięki i sławi Go, brzydzi się ciałem przed śmiercią i nie pozwala niczego dokonać niegodziwym zmysłom, ponieważ wie o wiążącej się z nimi zgubie oraz o ich szkodliwym działaniu / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 83-84 /.

Słowa Pseudo-Antoniego mogą brzmieć bardzo groźnie. Wyłania się z nich pesymizm, czarnowidztwo, negatywny obraz świata. Można się zastanawiać czy autor nie popadł w depresję, czy jest z natury pesymistą, czy brakuje mu wiary? Dlaczego Pseudo-Antoni mówi, że człowiek jest niegodziwy, a na ziemi nic nie jest dobre? Czyżby Bóg nie stworzył wszystkiego jako właśnie dobre, a nawet bardzo dobre (por. Rdz 1,31)? Co nam chce powiedzieć autor w swoich pouczeniach o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania?

Słowa Pseudo-Antoniego nie odbiegają od Objawienia. W Piśmie Świętym czytamy, że cały świat leży w mocy Złego (zob. 1 J 5,19). Jeżeli możemy się wahać w przypadku nauki Pseudo-Antoniego, to w przypadku Biblii nie możemy już wątpić. Co ma na myśli św. Jan mówiąc w ten sposób o świecie? Świat w tym przypadku nie oznacza świata materialnego, przyrody czy człowieka. Oznacza rzeczywistość przeciwną Bogu, to synonim zepsucia. Dlatego mówi, że świat leży w mocy złego.

Wcześniej sam Chrystus wypowiedział się jednoznacznie: Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata (J 17,14-16). Konsekwencją tego stwierdzenia są słowa św. Pawła: Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe (Rz 12,2).

Zadaniem chrześcijanina jest troska o dobro, o poznanie Boga, składanie Mu dzięki, wysławianie Go. Dlatego Pseudo-Antoni mówi, że człowiek rozumny (a takim powinien być każdy, nie tylko chrześcijanin) brzydzi się ciałem przed śmiercią i nie pozwala niczego dokonać niegodziwym zmysłom, ponieważ to ciało i zmysły z nim związane, przynależą do tego świata, o którym mówił Chrystus i apostołowie.

W jaki sposób można podążać drogą przemiany umysłu, nie biorąc wzoru z tego świata? Jest nią np. modlitwa Jezusowa. To troska o dobro, o poznanie Boga i o przemianę umysłu. W tej praktyce Bóg staje na pierwszym miejscu. Grzech jest widziany jako rzeczywistość tego świata. Dlatego pojawia się prośba o jego pokonanie, o przebaczenie, o miłosierdzie. Człowiek sam tego nie dokona, bo jest niegodziwy, jak mówi Pseudo-Antoni, gdyż ulega grzechowi. Potrzebuje więc wyzwolenia. Może to uczynić tylko Bóg – Jezus Chrystus. On ma łaskę pokonania tego świata i grzechu. On jest ratunkiem. On jest źródłem przemiany. On nie pochodzi z tego świata. W Nim nie ma nic ze zła, tak jak w niebie nic nie jest złe. On jest samym dobrem i chce obdarzać dobrem, miłością i miłosierdziem każdego człowieka. Dlatego warto często wołać do Niego: Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną, grzesznikiem.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 376 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij