Umieszczony przez 11:30 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa leczy ciało i duszę

Modlitwa Jezusowa to odwrócenie się od zła, a zwrócenie się do dobra. To zawierzenie swojego życia Bogu. To uznanie, że On, jako Stwórca może wszystko, a zarazem przyznanie, że człowiek bez Jego wsparcia jest słaby.

Dusza, która powstała w ciele, przez ból i rozkosz wnet ciemnieje i ginie. Ból i rozkosz są jak soki ciała. Ale miły Bogu umysł przeciwdziała temu: zadaje ból ciału i zbawia duszę, jak lekarz, który tnie i wypala rany w ciałach / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 81 /.

Czytając powyższe słowa Pseudo-Antoniego można dojść do różnych wniosków. Nie mówi on językiem prostym. Nie wiadomo do końca czym dla niego jest ciało. Kiedy w Biblii (ale także w tekstach chrześcijańskich) użyty jest termin „ciało” w sensie negatywnym (jako wróg duszy i tego, co duchowe), to oznacza raczej złą kondycję moralną, a nie ciało jako organizm fizyczny.

Dusza powstaje w ciele mówi Pseudo-Antoni. Bóg jest Stwórcą zarówno ciała, jak i duszy, tzn. całego człowieka. Bóg określił naturę ludzką. Jest jej źródłem. Wszystko zaś, co stworzył Bóg jest dobre. Zatem sama natura, a więc i ciało jest dobre. Trudno więc doszukiwać się w określeniu „ciało”, rozumianego jako organizm fizyczny, czegoś złego.

To, co powoduje słabnięcie duszy, to zdaniem Pseudo-Antoniego, ból i rozkosz ciała. Jednak jest możliwe uzdrowienie. Jak lekarz daje różne lekarstwa na chorobę ciała, aby zostało wyleczone, tak jest możliwa przemiana złej kondycji moralnej w dobrą. Do tego potrzeba zadania bólu ciału przez umysł miły Bogu, jak mówi Pseudo-Antoni. Może to okazać się dużym wysiłkiem i długim procesem, ale skutkiem będzie wyzdrowienie.

Modlitwa Jezusowa może być metodą na uzdrowienie bólów ciała i duszy. To prosty środek, ale bardzo skuteczny w poprawie kondycji moralnej człowieka. Modlitwa Jezusowa to sprawdzony sposób na przemianę życia. Jej siła tkwi w samym Chrystusie, którego Imię się przywołuje. To On nawraca człowieka. To On go przemienia. To On daje nową jakość życia. Nieustanne Jego wzywanie jest wyznaniem wiary, że tylko On może zmienić życie człowieka.

Modlitwa Jezusowa to odwrócenie się od zła, a zwrócenie się do dobra. To zawierzenie swojego życia Bogu. To uznanie, że On, jako Stwórca może wszystko, a zarazem przyznanie, że człowiek bez Jego wsparcia jest słaby. Bóg może być jak lekarz, który da odpowiednie lekarstwo, które niekoniecznie musi być słodkie, ale z pewnością, będzie skuteczne. Im z większą wiarą i nadzieją człowiek będzie wzywał Pana w modlitewnej praktyce, tym bardziej będzie się otwierał na przemieniające działanie Jego łaski.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 365 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij