Umieszczony przez 13:02 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa – droga do duszy czystej, jasnej i miłej Bogu

Modlitwa Jezusowa może być drogą, aby dusza stawała się czysta, jasna i miła Bogu. Jest to bowiem ukierunkowanie na Boga. Zawierzeniu Jemu. Bycie przy Nim. Pragnienie Jego. To ciągły powrót do świadomego bycia przy Nim.

Jak człowiek wychodzi nagi z matczynego łona, tak i dusza wychodzi naga z ciała. Jedna jest czysta i jasna, druga ma skazy uchybień, jeszcze inna czarna jest od występków. Dlatego dusza rozumna i miła Bogu, rozważając i biorąc pod uwagę złe uczynki po śmierci, postępuje pobożnie, aby nie upadła, skazana za nie. Ci, którzy nie wierzą, są bezbożni i grzeszą w pogardzie dla tamtego świata, ponieważ mają bezrozumną duszę / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 86 /.

Jak człowiek wychodzi nagi z matczynego łona, tak i dusza wychodzi naga z ciała, mówi Pseudo-Antoni. Podobne słowa wypowiedział biblijny Hiob: Nagi wyszedłem z łona matki i nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione (Hi 1,21). Jeśli one nie wydają się komuś znaczące, to trzeba wiedzieć, że zostały wypowiedziane po tym, jak Hiob stracił wszystkie woły, owce, wielbłądy oraz synów i córki. W obliczu takiej tragedii trudno jest przejść obojętnie. Niewiele brakuje do załamania się, utraty sensu życia. Mimo to, Hiob ciągle wierzy. Nie utracił wiary. Pomimo przeogromnej tragedii życiowej, zachowuje ufność Bogu.

Dlaczego tak się stało? Chyba dlatego, że Hiob był człowiekiem sprawiedliwym, prawym, bogobojnym i unikającym zła (por. Hi 1,1). Jego dusza była więc czysta, jasna i miła Bogu. W tym więc należy szukać jego mocnej wiary. Ona została poddana wielkiej próbie – utraty dobytku i dzieci. Ta nieprawdopodobna strata nie zmieniła podstawowego ukierunkowania Hioba – na Boga. Wszystko odnosi do Niego. Nie oskarża Go bezpodstawnie. Ufa Jemu. Jest przy Nim. Pragnie Jego. Hiob, jak radzi też Pseudo-Antoni, rozważa i bierze pod uwagę złe uczynki. Postępuje pobożnie, aby nie upadł. Wie bowiem, że śmierć duszy jest gorsza od śmierci ciała. Ta pierwsza oddala od Boga. Ta druga, nie powoduje tego. Jest tylko zakończeniem ziemskiej przygody.

Zatem rozumnym postępowaniem człowieka jest ukierunkowanie na Boga. Będzie się to przejawiało w rozważaniu tego, co jest dobre i złe, i wybieraniu dobra, a unikaniu zła. To troska o to, aby nie upaść. Jeśli zaś przydarzy się upadek, to należy szybko powstać. Wychodząc nagi z matczynego łona, człowiek ma w pewnym sensie czystą kartę. Jest wprawdzie obciążony od strony duchowej skutkiem grzechu pierworodnego, a od strony biologicznej związkiem z rodzicami, ale jest niezależną istotą, która odtąd będzie prowadziła samodzielne życie i może dokonywać indywidualnych wyborów, kiedy dojdzie do odpowiedniego wieku i dojrzałości.

Modlitwa Jezusowa może być drogą, aby dusza stawała się czysta, jasna i miła Bogu. Jest to bowiem ukierunkowanie na Boga. Zawierzeniu Jemu. Bycie przy Nim. Pragnienie Jego. To ciągły powrót do świadomego bycia przy Nim. Nie jesteśmy w stanie cały czas się modlić czy cały czas myśleć o Bogu, ale możemy ukierunkować swoje życie na Niego. Możemy wybierać wartości ukazane przez Jezusa, którego wzywamy w modlitewnej praktyce. Możemy Jego pragnąć. Możemy Jemu swoje życie zawierzyć. Możemy w Nim pokładać nadzieję. Może to On być ostatecznym celem i sensem naszego życia.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 424 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij