Umieszczony przez 11:03 Ojcowie pustyni

Jedyna droga do zbawienia?

Uwikłani w problemy i troski codziennego życia ludzie żyjący poza klasztorem mogą spoglądać czasem na mnichów z zazdrością, jak na domowników Pana Boga.

Święty Antoni Wielki (zm. 356 r.) nazywany jest ojcem mnichów. Wedle tradycji właśnie on miał być pionierem monastycznego sposobu życia. Czy jednak oznacza to, że znalazł on jedyną drogę do zbawienia?

Abba Antoniemu na pustyni zostało objawione co następuje: „Jest w mieście ktoś podobny do ciebie: lekarz z zawodu, który rozdaje potrzebującym to, co mu zbywa, i przez cały dzień śpiewa «Święty‑Święty‑Święty» razem z aniołami”.

Uwikłani w problemy i troski codziennego życia ludzie żyjący poza klasztorem mogą spoglądać czasem na mnichów z zazdrością, jak na domowników Pana Boga. Tymczasem św. Antoni, człowiek, do którego wszyscy mnisi odwołują się jako do swego ojca, oto dowiaduje się, że mimo swej ascezy i odosobnienia nie jest lepszy od żyjącego w Aleksandrii (tak chyba trzeba rozumieć sens słowa „miasto” w tym przypadku) lekarza. To, co w oczach Bożych wyróżnia obydwu mężów to miłość bliźniego wyrażająca się w trosce o uboższych oraz chwalenie Pana Boga. Właśnie, chwalenie Go za to, że JEST i nas miłuje. Antoni i lekarz przypominają nam, że mnich, czyli człowiek zakochany w chwaleniu dobrego Boga i w bliźnim, mieszka w każdym z nas!


Fragment książki Zrozumieć Ojców Pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Ewa Natkaniec

(Visited 168 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij