Umieszczony przez 11:10 Duchowość monastyczna, Pismo Święte

Mądrość w przypowieściach

Tego, co najcenniejsze, co jedynie jest ważne w życiu, nie można traktować jak każdej innej rzeczy, która jest albo jej nie ma, co nie powoduje żadnych perturbacji w dalszym życiu. Ta prawda jest ważna i wymaga zdecydowania, determinacji, gdy ją traktujemy niepoważnie, to ją tracimy.

Mądrością jest odkrycie, że królestwo Boże jest najcenniejszym skarbem i perłą, którą można nabyć, jedynie „sprzedając wszystko”, co się posiada. Pamiętamy, że nie było na to stać „bogatego młodzieńca”, którego zdominował lęk o swoje poczucie bezpieczeństwa. Tego, co najcenniejsze, co jedynie jest ważne w życiu, nie można traktować jak każdej innej rzeczy, która jest albo jej nie ma, co nie powoduje żadnych perturbacji w dalszym życiu. Ta prawda jest ważna i wymaga zdecydowania, determinacji, gdy ją traktujemy niepoważnie, to ją tracimy. Tak było np. w przypadku Ezawa, który „sprzedał swoje pierworództwo” za miskę soczewicy (zob. Rdz 25,29–34). Bardzo dobrze to ilustruje też przypowieść o siewcy, który siał ziarno. W interpretacji Pana Jezusa samo ziarno jest słowem o królestwie, a glebą człowiek w różnych sytuacjach życia. Plon lub jego brak nie zależy od samego ziarna, które ma w sobie wszystko, by plon wydało, ale od rodzaju gleby, na którą padnie. Kiedy padnie na glebę nieprzygotowaną, twardą, pozbawioną ziemi czy zachwaszczoną, nie jest w stanie prawdziwie wzrosnąć, natomiast kiedy wpadnie w glebę żyzną, wydaje plon nieprawdopodobnie obfity (zob. Mt 13,3–9.18–23). Kluczowe jest zatem nasze otwarcie na przyjmowane słowo Boże i wynikająca z tego otwarcia konkretna postawa zdecydowania / Włodzimierz Zatorski OSB, fragment książki Mądrość ukryta /

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: “Przebaczenie”, “Otworzyć serce”, “Dar sumienia”, “Milczeć, aby usłyszeć”, “Droga człowieka”, “Osiem duchów zła”, “Po owocach poznacie”. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor. Pełnił funkcję asystenta Fundacji Opcja Benedykta. Zmarł 28 grudnia 2020 r.


Fot. Kazimierz Urbańczyk

(Visited 301 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij