Umieszczony przez 13:40 Ojcowie pustyni

Modlitwa – czym jest?

„Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem”. Umysł to dla Ewagriusza najbardziej wewnętrzna część nas samych; w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest ten element, który Biblia określa jako serce.

Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem. A w jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć ku swemu Panu, bez oglądania się wstecz, i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika? (O modlitwie 3)

Autor tych słów, Ewagriusz z Pontu (zm. 399 r.), jest jednym z najważniejszych chrześcijańskich pisarzy. W kilku kolejnych tekstach z naszego cyklu spróbujmy przyjrzeć się temu, w jaki sposób rozumie modlitwę.

„Modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem”. Umysł to dla Ewagriusza najbardziej wewnętrzna część nas samych; w pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że to jest ten element, który Biblia określa jako serce. W umyśle tak pojętym mają miejsce najważniejsze fakty, które kształtują całe nasze życie. I ta właśnie władza powinna być z Bogiem w nieustannym kontakcie, mieć z Nim „gorącą linię”. To i tylko to można nazwać modlitwą.

Ta „gorąca linia” jest tutaj oddana przez polskie słowo „obcowanie”. Tłumacz próbuje przełożyć w ten sposób greckie pojęcie, które oznacza pełną ufności i serdeczności więź. Podsumujmy: modlitwa wymaga zejścia w głąb nas samych i na tym poziomie prowadzenie pełnego życia we wspólnocie z Bogiem. Poprzeczka postawiona dość wysoko! Dlatego Ewagriusz zadaje zaraz dodaje: „W jakim stanie powinien być umysł, aby mógł dążyć ku swemu Panu, bez oglądania się wstecz, i rozmawiać z Nim bez żadnego pośrednika?”

Wyłuskajmy kolejne pytania:

  • w jakim stanie powinien być umysł? (czyli jak go oczyścić, aby ta więź ze Stwórcą była możliwa?);
  • jak nie oglądać się wstecz? (jak nie wracać do dawnych grzechów? jak nie żyć samą przeszłością? Mamy tutaj wyraźną aluzję do żony Lota);
  • jak rozmawiać z Bogiem bez pośrednika (czyli jak dojść do zjednoczenia z Nim?)

które są tematem dziełka Ewagriusza O modlitwie. Do jego wspólnej lektury serdecznie zapraszam.


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Ewa Natkaniec

(Visited 282 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij