Umieszczony przez 12:30 Duchowość monastyczna

Otworzyć się na Słowo Boże

Prawdziwie sobą możemy się stać jedynie w odpowiedzi na Boże wezwanie. Tylko Bóg może wywołać z nas najgłębsze „Ja”, do którego w miłości do nas apeluje. I w ogóle, jeżeli w nas ma się dokonać coś autentycznego, to jedynie w odpowiedzi na Boże wezwanie.

Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa (Rz 10,17) – pisze św. Paweł. Wydaje się, że w tej sentencji św. Paweł doskonale wyraża istotę praktyki lectio divina. Pierwszą postawą konieczną w relacji do Boga jest słuchanie. Nie przypadkiem właśnie od słuchania rozpoczyna się Reguła św. Benedykta: „Słuchaj synu nauk mistrza…”. W dalszej części w nieco inny sposób niż św. Paweł, jednak właściwie to samo mówi w Prologu do Reguły (zob. Prol 8–19). Cytowaliśmy ten fragment przy pierwszym punkcie mówiącym o pragnieniu życia. Zwróciliśmy wówczas uwagę na zasadę, że Boże Słowo budzi nas z uśpienia. Kiedy odpowiadamy „Ja” na usłyszane słowo, rodzimy się do nowego życia, uzyskując w ten sposób własną tożsamość. W istocie swej jesteśmy odpowiedzią i w zależności na co odpowiadamy, taką tożsamość i głębię osiągamy. Prawdziwie sobą możemy się stać jedynie w odpowiedzi na Boże wezwanie. Tylko Bóg może wywołać z nas najgłębsze „Ja”, do którego w miłości do nas apeluje. I w ogóle, jeżeli w nas ma się dokonać coś autentycznego, to jedynie w odpowiedzi na Boże wezwanie. Jednak aby do tego doszło, trzeba wpierw usłyszeć kierowane do nas Słowo. Dlatego słuchanie Słowa Bożego jest czymś zasadniczym w naszym życiu duchowym. Święty Benedykt zachęca: „Słuchać chętnie czytania duchownego” (4,55) / Fragment książki Dziesięciokrąg /

Włodzimierz Zatorski OSB – urodził się w Czechowicach-Dziedzicach. Do klasztoru wstąpił w roku 1980 po ukończeniu fizyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsze śluby złożył w 1981 r., święcenia kapłańskie przyjął w 1987 r. Założyciel i do roku 2007 dyrektor wydawnictwa Tyniec. W latach 2005–2009 przeor klasztoru, od roku 2002 prefekt oblatów świeckich przy opactwie. Autor książek o tematyce duchowej, między innymi: “Przebaczenie”, “Otworzyć serce”, “Dar sumienia”, “Milczeć, aby usłyszeć”, “Droga człowieka”, “Osiem duchów zła”, “Po owocach poznacie”. Od kwietnia 2009 do kwietnia 2010 przebywał w pustelni na Mazurach oraz w klasztorze benedyktyńskim Dormitio w Jerozolimie. Od 2010 do 2013 był mistrzem nowicjatu w Tyńcu. W latach 2013-2015 podprzeor. Obecnie pełni funkcję asystenta Fundacji Opcja Benedykta.


Fot. Robert Krawczyk

(Visited 138 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij