Umieszczony przez 15:10 Nowości i recenzje

Tajemnica postu, czyli jak uporządkować swoje życie?

W okresie Wielkiego Postu chrześcijanie szukają odpowiedzi na pytanie – jak go przeżyć? Kościół u progu tego okresu wzywa do praktykowania modlitwy, jałmużny i postu. We wszystkich tych sferach człowiek czegoś sobie odmawia, by zyskać inne dobro…

W okresie Wielkiego Postu chrześcijanie szukają odpowiedzi na pytanie – jak go przeżyć? Kościół u progu tego okresu wzywa do praktykowania modlitwy, jałmużny i postu. We wszystkich tych sferach człowiek czegoś sobie odmawia, by zyskać inne dobro – inaczej organizujemy czas, by zyskać przestrzeń dla modlitwy; pozbawiamy siebie części tego, co do nas należy, i w akcie miłości braterskiej oddajemy to innym; wyrzekamy się pokarmów, alkoholu lub pewnych przyjemności, by skupić naszą uwagę na rzeczywistości Bożej – nie samym chlebem żyje człowiek…

Podejmowanie tego typu postanowień, mimo iż teoretycznie wiemy, co możemy dzięki nim „zyskać”, przychodzi nam niejednokrotnie z ogromnym trudem. Jakie są tego przyczyny? Z pewnością rozmaite – decydujemy się często na zbyt wiele, źle oceniając swoje możliwości lub nie dostrzegając zagrożeń wynikających z przesady. Podstawowym jednak problemem pozostaje kwestia niezrozumienia tych praktyk – nie dla każdego jest oczywiste, czego ma się spodziewać po życiu ascetycznym. I tak, dzieło nieraz dobrze rozpoczęte, upada wskutek braku wiedzy.

Po raz kolejny Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC postanowiło przybliżyć swoim czytelnikom istotę chrześcijańskiego postu. Ponownie wydana książka zyskała nową szatę graficzną i wraca na sklepowe półki. Jej autorem jest Anselm Grün, niemiecki benedyktyn, znawca teorii zarządzania i pasjonat zgłębiania sfery styku duchowości i psychiki. Już sam tytuł jego książki Post modlitwą ciała i duszy wskazuje, że mamy tu do czynienia z bogatą wizją człowieka: nie modlimy się jedynie sercem czy umysłem – modli się również ludzkie ciało. Co łączy te aspekty? Właśnie post!

Dziełko Grüna, świetnie nadające się na wielkopostną lekturę (98 stron), ma charakter przekrojowy. Rozpoczyna się przybliżeniem historii idei postu, ze skupieniem uwagi na poście Kościoła pierwotnego.

O. Grün rozbija tu kilka stereotypów, przedstawiając mocno osadzoną w Ewangelii naukę o znaczeniu ascezy pierwszych chrześcijan. Następnie przedstawia post jako „lekarstwo ciała i duszy”. Ludzie są zwykle gotowi pomyśleć, iż post raczej szkodzi ciału, niż mu pomaga – wciąż pokutuje wśród wielu chrześcijan szkodliwa wizja ascezy jako wymiany cierpienia za określone duchowe dobra. Tymczasem dla niemieckiego benedyktyna post nie jest handlem wymiennym, lecz wartością dodaną czy raczej – czynnikiem jednoczącym określone aspekty ludzkiej natury. We współpracy z łaską post wprowadza nas w pełnię doświadczenia chrześcijańskiego.

Niemniej post, jako praktyka ascetyczna, nie może zostać sprowadzony jedynie do aspektu zdrowotnego – dziś książka Grüna zyskuje nowe znaczenie, wchodząc w kontekst coraz bardziej popularnych tendencji do sięgania po dzieła ascetów chrześcijańskich w celu poprawy samopoczucia, zdrowia czy… linii. Tymczasem post to element walki; czas postu jest czasem mierzenia się ze swymi wadami. Czytelnik znajdzie w omawianej pozycji szereg zasad i wskazówek odnoszących się do istoty postu. A jest nią oczywiście nawrócenie.

Kolejne rozdziały książki ukazują jeszcze głębiej duchowy wymiar postu i jego rolę w życiu współczesnego człowieka. Mimo upływu lat od pierwszego wydania tej pozycji, post pozostaje dla nas tajemnicą. Do odkrycia jej – właśnie w trwającym czasie Wielkiego Postu – zachęcam z całą mocą.


Grzegorz Hawryłeczko OSB – ur. 1990 r., mnich tyniecki od 2012 r., interesuje się teologią ascetyczną i mistyczną. W klasztorze pełni obowiązki ekonoma i pierwszego kantora. W 2019 r. wyświęcony na diakona, obecnie przygotowuje pracę magisterską poświęconą Augustynowi Bakerowi OSB i jego teologii modlitwy.


Fot. Krzysztof Torbus

(Visited 278 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij