Umieszczony przez 11:32 Ojcowie pustyni

Tajemnica powołania

Odpowiedź Wielkiego Starca dana abba Janowi z Beer­szeby, który pytał, czy mógłby przybyć i zamieszkać razem z nimi w klasztorze.

Odpowiedź Wielkiego Starca dana abba Janowi z Beer­szeby, który pytał, czy mógłby przybyć i zamieszkać razem z nimi w klasztorze.

Napisane zostało u Apostoła, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy je do dnia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Także i Pan nasz powiedział człowiekowi, który przyszedł do Niego, że Nikt, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada i swojej rodziny i nie nienawidzi własnej duszy, nie może być moim uczniem. Bóg może wypełnić w nas to słowo: Jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Modlę się, byś osiągnął to, co napisano w Dziejach Apostolskich: To, co posiadali, sprzedawali i pieniądze, jakie ze sprzedaży uzyskali, przynosili do stóp Apostołów. Także i ja, wiedząc, iż zamiar twój pochodzi od Boga, powiedziałem naszemu umiłowanemu synowi Seridosowi, który wraz z Bogiem ochrania nas przed ludźmi – ufam zaś Bogu, że także i ciebie wraz z nami będzie osłaniał – żeby przyjął brata Jana z wielką miłością i zupełnie się nie wahał, gdyż już dwa lata temu objawił mi Bóg, że zechce on tu przybyć i przyprowadzi do nas wielu braci. Ja zaś strzegłem tego objawienia, dopóki nie poznałem dokładnie, co czyni Pan. Gdy więc wypełnił się czas, wyjawiłem wam to. Wtedy pomyślałem, że dam ci coś z rzeczy, które noszę. Wręczyłem więc bratu zdjęty z mojej głowy kaptur i za jego pośrednictwem posłałem go tobie, mówiąc: „Daj mu, a mnie zamiast tego przynieś inny”. Strzeż go aż do śmierci, niech cię ochrania od wielu nieszczęść i pokus. Nie dawaj go więc nikomu – jest to bowiem dar Boży z moich rąk. Spiesz się, by skończyć swoje dzieła i uwolnij się od wszelkich spraw, tak jak my jesteśmy wolni, by razem z nami w spokoju czuwać przy Bogu.

Również i ja, Seridos, donoszę ci o cudownej rzeczy. Gdy bowiem Starzec mówił te słowa, myślałem w duchu: „Jak też zdołam to zapisać? Jeśli Starzec pozwoli, przyniosę tu atrament i kartę. Będę słuchał i zapisywał”. On zaś wiedział, o czym myślałem, twarz jego rozjaśniła się jak ogień i rzekł do mnie: „Idź i pisz. Nie bój się, choćbym powiedział tysiąc słów, które miałbyś zapisać, Duch Święty nie pozwoli ci napisać ani jednej litery więcej ani mniej, nawet jeślibyś chciał, ale poprowadzi twoją rękę, żebyś to napisał po kolei” / Fragment publikacji Listy /


Barsanufiusz i Jan (VI w.), byli pustelnikami, którzy żyli na terenie klasztoru Abba Seridosa w rejonie Gazy (Palestyna). Zwracano się do nich z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia zarówno poważnych problemów duchowych jak i praktycznych zagadnień dnia codziennego. W taki sposób powstał niezwykły korpus Listów, w którym, jak w zwierciadle, możemy zobaczyć nie tylko odbicie odległej epoki, ale także nasze codzienne sprawy. Do spadkobierców duchowych obydwóch Starców należy m.in. znany już polskiemu Czytelnikowi Doroteusz z Gazy.

Konferencja wygłoszona dla Sióstr Benedyktynek z Żarnowca na Pomorzu.


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Stanisław Matusik

(Visited 237 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij