Umieszczony przez 11:27 Duchowość monastyczna, Ojcowie pustyni

Upomnienia świętego Pachomiusza

Umysł bowiem powinien poznać doskonałą wolę Boga. Ten bowiem człowiek jest wyższy od wszystkich, który jest posłuszny prawdzie. Ze wszystkich bowiem nieszczęść jest rzeczą najgorszą opierać się prawu Bożemu i wypełniać swoją wolę.

1. Czcij Boga a będziesz szczęśliwy (Prz 3,9; por. Syr 7,33). Pamiętaj o cierpieniach, które mężnie znosili święci. Stańmy się jednomyślni trwając w Tym, w którym zostaliśmy powołani (1 Kor 7,24), troszcząc się przede wszystkim, abyśmy mogli postępować w tym życiu, które podjęliśmy i zasłużyli ukończyć bieg naszego sposobu życia, który się Bogu podoba, i abyśmy nie stali się podobni do tych, którzy cieszą się z rzeczy próżnych i znikomych, aby nasz duch, porzuciwszy kierunek prostej drogi, nie wpadł w grzech, i nie został pozbawiony wiecznej nagrody.

2. Umysł bowiem powinien poznać doskonałą wolę Boga. Ten bowiem człowiek jest wyższy od wszystkich, który jest posłuszny prawdzie. Ze wszystkich bowiem nieszczęść jest rzeczą najgorszą opierać się prawu Bożemu i wypełniać swoją wolę. Ten bowiem, który wypełnia swoją wolę jest pozbawiony poznania Boga, a wypełniając ją nie będzie mógł wejść na drogę świętych, zaś w dniu ostatecznym znajdzie zgubę i płacz.

3. Teraz więc jest czas podobania się Bogu, bo zbawienie zyskuje się w czasie ucisku (Ps 37,39). Nie tylko więc w czasie radości trwajmy w wierze, odstępując od niej w czasie ucisku. Jest bowiem napisane: Jeśli złożysz ślub Bogu, nie odkładaj wykonanie jego wypełnienia (Pwt 23,22). I: w ucisku nie załamuj się, lecz bądź cierpliwy i błagaj Boga. Albowiem jest darowana przez Boga niewzruszona pełnia wiary, którą to przez Ducha Świętego zyskali Prorocy i w której byli umocnieni Apostołowie. Oni to z powodu wiary doznali różnorodnych prześladowań i doszli do obiecanej nagrody.

4. Wiedząc o tym, nie ulegajmy uwiedzeniu oszustwem, lecz trwajmy jeszcze mocniej i niewzruszenie, abyśmy rozproszenia myśli, które tak kipią jak woda, ujarzmili nieustanną pamięcią o Prawie Bożym. Przez nią bowiem, niszcząc prawo cielesnego pożądania, będziemy mogli osiągnąć to, co się Bogu podoba, abyśmy zostali zachowani nietknięci przez troski światowe i wszelką pychę, która jest głupotą najgorszą z najgorszych spośród wszelkiego zła. Mając nieustannie Boga przed oczyma, przypominajmy sobie mękę Jego krzyża i śmierci, przez którą zostaliśmy zbawieni i ożywieni. Znienawidźmy przeto świat i wszystko, co doń należy, znienawidźmy także wszelkie pocieszenie cielesne. Wyrzeknijmy się tego życia, abyśmy mogli żyć życiem Bożym.

5. Pamiętajmy zatem, najdrożsi, o naszych przyrzeczeniach: jak obiecaliśmy służyć Bogu gorliwie: tego bowiem będzie się od nas wymagało w dniu sądu. Znośmy głód, pragnienie, nagość, czuwajmy, trwajmy w psalmach i modlitwach. Wzdychajmy z głębi serca, wylewajmy łzy, sami siebie próbując, zdając sumiennie rachunek, a może zasłużymy na to, że Bóg znajdzie nas godnymi ze względu na Jego niezmierzoną łaskawość. Nie uciekajmy przed uciskami i cierpieniem, abyśmy otrzymali pocieszenie Pańskiego odpoczynku i zasłużyli otrzymać spokój nieśmiertelnego i wiecznego życia. Amen.


Fragment publikacji Pachomiana latina


Święty Pachomiusz, znany także jako Pachomiusz Wielki, urodzony około 292 roku w Sne, Górnym Egipcie, był synem zamożnych pogańskich wieśniaków. Po doświadczeniu miłosierdzia chrześcijan, którzy okazali go uwięzionym rekrutom, przyjął chrześcijaństwo. Po uwolnieniu, podjął surową ascezę jako uczeń pustelnika Palamona. Około roku 323 założył pustelnię w Tabennisi, gdzie dołączyli do niego inni ascetyczni wieśniacy. Pionier ruchu cenobitycznego, zakładając klasztory na terenie Egiptu, m.in. w Phbow, Tse, Szmin, Tsmine i Phnoum. Zmarł w 346 roku, padając ofiarą epidemii dżumy.


Grafika na zdjęciu: Mikołaj Jastrzębski OSB

(Visited 233 times, 8 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij