Umieszczony przez 10:31 Ojcowie pustyni

Wdzięczność i modlitwa niewysłuchana

Nie ujawniaj teraz nikomu tego, co ci piszę. Znosząc więc trud, jeśli sprawy, które są przed tobą, doprowadzone zostaną do końca, składaj dzięki Bogu i módl się do Niego.

List tego samego Wielkiego Starca napisany do tegoż abba Jana, który załatwiał w swojej okolicy pewne sprawy dla klasztoru i nękany był przez walkę cielesną.

Napisz bratu: Jesteś jeszcze poza klasztorem i znosisz cierpienia według twej mocy ze względu na Boga i na dusze braci, a raczej ze względu na twoje odpocznienie i spokój, jeśli bowiem bracia odpoczywają i są chronieni dzięki nam, także i my znajdujemy dzięki nim doskonałe odpocznienie, i spełnia się na nas to, co zostało napisane: Brat strzeżony przez brata jest niby miasto warowne, otoczone murami. Odrzuć wszelkie relacje i preteksty [do wychodzenia], jakie masz, żebyś, gdy jesteś poza klasztorem, nie pozwolił, by coś nie pociągnęło cię wstecz. Jeśli zaś nie będziesz tak postępował, nie odpoczniesz w doskonałym spokoju; tak bowiem i my czyniliśmy, [aby osiągnąć pokój]. Gdy będziesz tak czynił, będziesz trwał, mam nadzieję, w doskonałym spokoju i przypadnie ci wraz z nami u Boga dział i część wraz z nami w wieczności.

Nie ujawniaj teraz nikomu tego, co ci piszę. Znosząc więc trud, jeśli sprawy, które są przed tobą, doprowadzone zostaną do końca, składaj dzięki Bogu i módl się do Niego. Tak bowiem zostało napisane: W każdym położeniu dziękujcie. Nie zaniedbujmy składania Bogu dziękczynienia, jak człowiek, o którym kiedyś powiedziałeś przypowieść, jak to przyszedł do kościoła modlić się o jedzenie, a gdy zbliżył się do niego ktoś i powiedział: „Zjedz ze mną dziś śniadanie, a potem idź i pomódl się”, a on odrzekł: „Nie pójdę, bo o to właśnie przyszedłem prosić Boga”. My zaś, czy coś zyskamy, czy nie zyskamy, módlmy się i składajmy dzięki Bogu. Bacz, byś nieustannie nosił w swoim ciele konanie Jezusa / Fragment publikacji Listy /


Barsanufiusz i Jan (VI w.), byli pustelnikami, którzy żyli na terenie klasztoru Abba Seridosa w rejonie Gazy (Palestyna). Zwracano się do nich z pytaniami dotyczącymi wyjaśnienia zarówno poważnych problemów duchowych jak i praktycznych zagadnień dnia codziennego. W taki sposób powstał niezwykły korpus Listów, w którym, jak w zwierciadle, możemy zobaczyć nie tylko odbicie odległej epoki, ale także nasze codzienne sprawy. Do spadkobierców duchowych obydwóch Starców należy m.in. znany już polskiemu Czytelnikowi Doroteusz z Gazy.

Konferencja wygłoszona dla Sióstr Benedyktynek z Żarnowca na Pomorzu.


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Stanisław Matusik

(Visited 378 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij