Umieszczony przez 11:32 Duchowość monastyczna

Życie w łasce: ofiara, nawrócenie i rozwój duchowy

Odkrywanie duchowej doskonałości, nawrócenie i rozwój duchowy to tematy, które przewijają się w tekstach mistyków i świętych. W niniejszym zestawie inspirujących myśli zgłębiamy nauki, by lepiej zrozumieć, jak prowadzić życie w łasce, ofiarować siebie w codzienności i rozwijać duchową relację z Bogiem poprzez modlitwę i świadome działanie.

Ten, kto nie wie, jak rozróżnić dobro i zło, nie może też oceniać dobrych i złych. Albowiem człowiek, który zna Boga, jest dobry. A jeśli nie jest dobry, to ani nic nie wie o Bogu, ani też nigdy Go nie pozna, ponieważ sposobem na poznanie Go jest bycie dobrym.

— Pseudo-Antoni Wielki, fragment publikacji Filokalia, tom 1


W każdej chwili możemy być ofiarowywane z Jezusem Chrystusem. Wystarczy trwać w stanie łaski, aby nieustannie być z Nim i przez Niego żertwą w Najświętszej Ofierze / Z konferencji na Boże Ciało 1683 r. (M.E., s. 123)

— Katarzyna Mechtylda de Bar, fragment publikacji Eucharystia, moja miłość


Przed nawróceniem cały człowiek pogrążony jest w namiętnościach. Po nawróceniu, duch, napełniwszy się gorliwością, staje się czysty. Dusza i ciało jednak pozostają namiętne. Kiedy rozpoczyna się ich oczyszczenie i leczenie, stawiają opór i powstają przeciwko prześladującemu ich duchowi w obronie swojego życia.

— Św. Teofan Rekluz, fragment publikacji Droga do zbawienia


Oglądając w relacjach Pisma św. AMEN Chrystusa na wszystkie elementy ludzkiej kondycji, dostrzegamy, że i my powinnyśmy całą duszą zaakceptować prawa rządzące z woli Bożej naszym życiem, więc także właśnie prawo przemijania i prawo rozwoju. (…) Rozwój charakteru to jest właśnie to przechodzenie kolejnych faz: najkrócej streszczając, od niemowlęcego biernego tylko odbioru, poprzez dziecinną wymianę miłości – coś za coś – aż do czynnej inicjatywy dawania z siebie za nic.

— Małgorzata Borkowska OSB, fragment publikacji Amen. Rekolekcje


Kiedy ktoś zauważy, iż jest poruszony bardziej, stosując określony sposób lub formę modlitwy, nie uważałbym tego za zjawisko niekorzystne, przeciwnie – za konieczne, aby spędzał swój czas na modlitwie w różnych momentach dnia, zgodnie z różnymi poruszeniami ducha, o różnych porach i w różnych formach oraz postaciach.

— Bł. Paweł Giustiniani, fragment publikacji Pisma, tom 2

(Visited 308 times, 18 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij