Umieszczony przez 12:34 Chorał gregoriański

„Chwalcie Go na strunach i flecie”. Muzyczna Liturgia Godzin

Układ przedstawionych przez nas dwudziestu improwizacji odpowiada modlitwom, które wspólnota mnichów odmawia każdego dnia. Są to nade wszystko psalmy, ale i inne kantyki biblijne, jak też i hymny.

Nie bez pewnych obaw decydujemy się na opublikowanie tego nagrania.

Jest ono bowiem jedynie zapisem pewnego spotkania – i to raczej dwóch mnichów, a nie dwóch muzyków. Szczególny charakter nadaje mu jednak fakt, że choć jest ono jednym z kolejnych spotkań – jest być może ostatnim.

Wszystko zaś zaczęło się niecałe dwa lata temu w włoskim opactwie w Praglia, gdzie spotkało się dwóch benedyktynów przygotowujących się do rozpoczęcia roku akademickiego w benedyktyńskim Ateneum Sant’Anselmo w Rzymie. Jeden z nich, Amerykanin, grał na harfie celtyckiej. Drugi, Polak, przywiózł ze sobą kilka różnych fletów prostych. Zainspirowani niecodziennym, a przecież jakże bardzo biblijnym połączeniem swych instrumentów, zaczęli próbować coś grać. Z czasem, już w Rzymie, raz i drugi próby te zabrzmiały w kontekście liturgicznym, zyskując przychylność słuchaczy. W Wielkim Poście 2002 wyrósł z tego projekt Droga Krzyżowa, tj. czternastu improwizacji na harfę i flety, zaprezentowany w kilku kościołach Rzymu.

Drogi mnichów-studentów Sant’ Anselmo rozchodzą się jednak z momentem ukończenia przez nich studiów. Taki los spotyka też wspomnianych mnichów. Dlatego też, niejako na pożegnanie tego grania, powstał pomysł jeszcze jednego wspólnego projektu.

Nawiązujemy w nim do tego, co w życiu mnichów najważniejsze: do modlitwy systematycznie rozłożonej w czasie, zwanej Liturgią Godzin.

Układ przedstawionych przez nas dwudziestu improwizacji odpowiada modlitwom, które wspólnota mnichów odmawia każdego dnia. Są to nade wszystko psalmy, ale i inne kantyki biblijne, jak też i hymny.

Główną inspiracją była dla nas muzyczna forma, jaką przybierają te modlitwy w klasztorach benedyktyńskich. Sięgaliśmy więc po motywy gregoriańskich tonów psalmowych, po melodie niektórych hymnów, nade wszystko zaś starając się muzyką oddać charakter tekstów Liturgii Godzin. Wreszcie sam charakter naszych instrumentów wymownie ilustruje benedyktyńską modlitwę, niestrudzenie na nowo podejmowaną i monotonnie powtarzaną (jak się to dzieje w przypadku motywów harfy), a jednak zawsze nową, inspirującą, będącą przecież dziełem Ducha Świętego (jak motywy fletu swobodnie unoszące się i uskrzydlające żmudne ludzkie wysiłki).

Jak się wydaje, wartość tej modlitwy nie tyle leży w jej pięknie, co w autentyczności i żarliwości. Tym można tłumaczyć jej ewentualną kruchość, nieporadność czy chropowatość.

Jeśli takie kryterium może być wystarczającym uzasadnieniem naszego projektu, to ośmielamy się mieć nadzieję, że pozwoli on słuchaczom wznieść się tam, gdzie kończą się możliwości wyrazowe muzyki.

Słuchasz fragmentu płyty „Chwalcie Go na strunach i flecie”. Muzyczna Liturgia Godzin / „Praise Him with strings and flute”. A musical Liturgy of the Hours, która jest dostępna w wersji plików mp3 do pobrania.


Harfa celtycka / celtic harp: Clement Kennedy OSB
Flety / recorders: Bernard Sawicki OSB
Realizacja nagrań, efekty / sound engineer, effects: Grzegorz Dobrowolski
Opracowanie graficzne: Ewa Natkaniec

(Visited 361 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij