Umieszczony przez 10:55 Święty Benedykt i jego Reguła

Minuta ze św. Benedyktem #10

Święty Benedykt pragnął założyć szkołę służby Pańskiej. Dzisiaj możemy myśleć, odwołując się do tego modelu, tak nie tylko o klasztorze, chociaż oczywiście przede wszystkim i zawsze, ale również jako o wspólnocie, też tej narodowej czy europejskiej.

Mamy zatem założyć szkołę służby Pańskiej. Ufamy przy tym, że zakładając ją, nie ustanowimy nic surowego ani nazbyt trudnego. Jeśli jednak niekiedy dla naprawienia błędów i zachowania miłości, tam gdzie sprawiedliwość i rozsądek tego wymagają, okażemy się nieco bardziej surowi, nie uciekaj od razu, przejęty strachem, z drogi zbawienia, bo wejść na nią można tylko ciasną bramą.

Gdy będziesz postępował naprzód w życiu wspólnym i w wierze, serce ci się rozszerzy i pobiegniesz drogą przykazań Bożych z niewysłowioną słodyczą miłości. Tak nie odstępując nigdy od nauki Pana, w Jego prawdzie wytrwajmy w klasztorze aż do śmierci, abyśmy przez cierpliwość stali się uczestnikami Męki Chrystusowej i zasłużyli na udział w Jego Królestwie.

[Amen] Koniec Prologu / Reguła św. Benedykta, Prolog 45-50

Refleksja

Święty Benedykt pragnął założyć szkołę służby Pańskiej. Dzisiaj możemy myśleć, odwołując się do tego modelu, tak nie tylko o klasztorze, chociaż oczywiście przede wszystkim i zawsze, ale również jako o wspólnocie, też tej narodowej czy europejskiej. To ma być szkoła służby Pańskiej, miejsce, gdzie uczymy się służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. Jeśli będziemy postępować inaczej, nasze życie ulegnie rozmyciu, będzie pozbawione sensu. Święty Benedykt zachęca nas, abyśmy biegli razem w życiu wspólnym i w wierze. A zatem te dwa aspekty, jak dwa przykazania miłości: Boga i bliźniego, są fundamentami naszej tożsamości, naszego życia chrześcijańskiego. A zatem, jak naucza św. Benedykt, nasz patron, biegnijmy, dopóki mamy światłość życia.


Fragment książki Minuta ze św. Benedyktem / Skorzystaj również z publikacji Reguła z podziałem na każdy dzień roku


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Marcin Marecik / Na zdjęciu: przedstawienie św. Benedykta w jednej z kaplic bocznych z kościoła świętych Piotra i Pawła w Tyńcu. Poznaj znaczenie i symbolikę.

(Visited 242 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij