Umieszczony przez 10:28 Święty Benedykt i jego Reguła

Minuta ze św. Benedyktem #7

Nam się wydaje, że czas należy do nas, wiele rzeczy jest w naszym zasięgu, możemy to lub tamto, a zapominamy, że wszystko to jest Bożym darem i jesteśmy odpowiedzialni za jego dobre wykorzystanie.

Aby wszystko doprowadzić do końca, Pan oczekuje, że będziemy codziennie odpowiadać czynami na te Jego święte napomnienia. A chcąc, byśmy zdążyli poprawić się z grzechów, przedłuża nam dni tego życia zgodnie ze słowami Apostoła: Czyż nie wiesz, że dobroć Boża chce cię przywieść do nawrócenia? (Rz 2,4). Łaskawy bowiem Pan mówi: „Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył” (Ez 33,11)Reguła św. Benedykta, Prolog 35-38

Refleksja

Święty Benedykt stara się nas uwrażliwić na Boże miłosierdzie, tak, byśmy docenili cierpliwość Pana, który wciąż przedłuża dni naszego życia, abyśmy mogli wypełnić podjęte powołanie. Nam się wydaje, że czas należy do nas, wiele rzeczy jest w naszym zasięgu, możemy to lub tamto, a zapominamy, że wszystko to jest Bożym darem i jesteśmy odpowiedzialni za jego dobre wykorzystanie. A zatem porzućmy bezmyślne życie i stańmy się odpowiedzialni za skarby, które Pan w nas złożył, i tak starajmy się prowadzić życie, aby to, co dobre w nas, zostało w pełni wykorzystane, aby rozkwitło, a to co złe – dzięki łasce Bożej zostało wykarczowane. Do takiego życia, pełnego wdzięczności wobec Boga, zachęca nas właśnie Reguła św. Benedykta.


Fragment książki Minuta ze św. Benedyktem / Skorzystaj również z publikacji Reguła z podziałem na każdy dzień roku


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Marcin Marecik / Na zdjęciu: przedstawienie św. Benedykta w jednej z kaplic bocznych z kościoła świętych Piotra i Pawła w Tyńcu. Poznaj znaczenie i symbolikę.

(Visited 176 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij