Umieszczony przez 11:02 Ojcowie pustyni

Modlitwa i miłowanie

Po pierwsze zwraca uwagę czasownik „przebywać”. Zazwyczaj czytamy, że modlitwa jest rozmową. Tymczasem może z czasem okazać się zwykłym byciem razem, już bez słów, w prostocie pragnienia.

Kto miłuje Boga, nieustannie przebywa z Nim jak z Ojcem, odrzucając wszelką namiętną myśl. (Ewagriusz z Pontu, O modlitwie 55[54])

Tę krótką sentencję Ewagriusza można czytać na wiele sposobów. Niech tym razem poprowadzą nas dwa czasowniki, które w tej sentencji, zbudowanej na kształt elipsy, są jej dwoma ogniskami.

Po pierwsze zwraca uwagę czasownik „przebywać”. Zazwyczaj czytamy, że modlitwa jest rozmową. Tymczasem może z czasem okazać się zwykłym byciem razem, już bez słów, w prostocie pragnienia. Dodajmy: czasownik grecki tutaj użyty oznacza obie te czynności: spokojne bycie obok (jak np. matka przy łóżku śpiącego dziecka) jak i intymną szczerą rozmowę (przypomnijmy sobie komentarz do sentencji 3). Ten zatem, kto kocha, przebywa z tym, kogo kocha nieustannie i na różne sposoby: nie tylko fizycznie, ale też jednoczy się z umiłowanym myślą, pragnieniem, upodobaniem; miłość jest kopalnią pomysłów, niewyczerpana w odnajdywaniu kolejnych sposobów łączenia się z Bogiem pomimo wszystkich różnic i granic.

Na przeciwnym biegunie mamy czasownik „odrzucać”. Miłość odrzuca to, co miłowaniu się sprzeciwia. Miłości nie sprzeciwia się w pierwszej mierze grzech – uważa Ewagriusz. Miłości już wcześniej sprzeciwia się zła myśl, która ostatecznie raz po raz do grzechu prowadzi. Kto zatem kocha Boga, takich myśli się wyrzeka, aby nic mu w miłowaniu nie przeszkodziło.


Fragment książki Zrozumieć Ojców Pustyni. Wprowadzenie do lektury apoftegmatów


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Ewa Natkaniec

(Visited 293 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij