Umieszczony przez 11:02 Ojcowie pustyni

Modlitwa i miłowanie

Po pierwsze zwraca uwagę czasownik „przebywać”. Zazwyczaj czytamy, że modlitwa jest rozmową. Tymczasem może z czasem okazać się zwykłym byciem razem, już bez słów, w prostocie pragnienia.

Kto miłuje Boga, nieustannie przebywa z Nim jak z Ojcem, odrzucając wszelką namiętną myśl. (Ewagriusz z Pontu, O modlitwie 55[54])

Tę krótką sentencję Ewagriusza można czytać na wiele sposobów. Niech tym razem poprowadzą nas dwa czasowniki, które w tej sentencji, zbudowanej na kształt elipsy, są jej dwoma ogniskami.

Po pierwsze zwraca uwagę czasownik „przebywać”. Zazwyczaj czytamy, że modlitwa jest rozmową. Tymczasem może z czasem okazać się zwykłym byciem razem, już bez słów, w prostocie pragnienia. Dodajmy: czasownik grecki tutaj użyty oznacza obie te czynności: spokojne bycie obok (jak np. matka przy łóżku śpiącego dziecka) jak i intymną szczerą rozmowę (przypomnijmy sobie komentarz do sentencji 3). Ten zatem, kto kocha, przebywa z tym, kogo kocha nieustannie i na różne sposoby: nie tylko fizycznie, ale też jednoczy się z umiłowanym myślą, pragnieniem, upodobaniem; miłość jest kopalnią pomysłów, niewyczerpana w odnajdywaniu kolejnych sposobów łączenia się z Bogiem pomimo wszystkich różnic i granic.

Na przeciwnym biegunie mamy czasownik „odrzucać”. Miłość odrzuca to, co miłowaniu się sprzeciwia. Miłości nie sprzeciwia się w pierwszej mierze grzech – uważa Ewagriusz. Miłości już wcześniej sprzeciwia się zła myśl, która ostatecznie raz po raz do grzechu prowadzi. Kto zatem kocha Boga, takich myśli się wyrzeka, aby nic mu w miłowaniu nie przeszkodziło.


Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła Pomiędzy grzechem a myślą oraz o praktyce modlitwy nieustannej Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie.


Fot. Ewa Natkaniec

(Visited 248 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij