Umieszczony przez 11:06 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość zwrócenia się do Boga w każdym miejscu

Modlitwa Jezusowa jest uniwersalną praktyką, która pozwala nam zwrócić się do Boga w każdym miejscu i w każdym czasie. Nie potrzebuje specjalnej przestrzeni. Zawsze i wszędzie możemy zacząć w taki sposób się modlić.

Jeśli wątpisz, że każdy z czynów jest dostrzegany przez Boga, zauważ, że będąc człowiekiem i pyłem, potrafisz, będąc tutaj, jednocześnie oglądać i badać różnorakie miejsca. O ileż zatem bardziej Bóg, który wszystko tworzy i karmi wedle własnego uznania, może to wszystko widzieć, niczym ziarno gorczycy? / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 67 /.

Święty Benedykt w Regule pisze o wierze, że Bóg jest wszędzie obecny i że oczy Pana patrzą na dobrych i na złych na każdym miejscu (Prz 15,3). Mówi zatem o jednym z przymiotów Boga, jakim jest wszechobecność. Oznacza to, że wierzymy, ze Bóg jest wszędzie obecny. Konsekwencją tego jest to, że Bóg widzi wszystko i wszystko dzieje się w Jego obecności.

Jest to zarazem pewna tajemnica wiary. Jak Bóg może być wszędzie? Trudno nam to pojąć. Wierzymy, że Bóg nie zajmuje określonej przestrzeni w tym świecie, bo jest Duchem. Nie możemy Boga zamknąć w jakiejś przestrzeni i powiedzieć, że jest tu albo tam. W taki sposób Bóg stałby się bardzo ograniczony. Bóg jest w każdym miejscu, ale zarazem nie jest zamknięty w przestrzeni. Bóg jest w każdym miejscu, a równocześnie jest nie mający miejsca.

Warto przypomnieć sobie słowa Chrystusa, który mówił o obecności Boga w Królestwie Bożym: Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie w sposób dostrzegalny; i nie powiedzą: „Oto tu jest” albo: „Tam”. Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest (Łk 17,20-21). Królestwo Boże zatem to szczególna obecność Boża podarowana przez Boga człowiekowi w głoszeniu Dobrej Nowiny. Chrystus opisywał Królestwo Boże przede wszystkim w przypowieściach, m.in. o ziarnie gorczycy, wspomnianym przez Pseudo-Antoniego.

Nasza wiara we wszechobecność Boga opiera się na Piśmie Świętym: Gdzież odejdę daleko od Twojego ducha? Gdzie ucieknę od Twego oblicza? Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś; jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę. Gdybym wziął skrzydła jutrzenki, zamieszkał na krańcu morza, tam również Twa ręka będzie mnie wiodła i podtrzyma mnie Twoja prawica. Jeśli powiem: „Niech mię przynajmniej ciemności okryją i noc mnie otoczy jak światło”, nawet ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie, a noc jak dzień zajaśnieje (Ps 139,7-12).

Skoro Bóg jest wszędzie obecny, to możemy z każdego miejsca się do Niego zwrócić. Nie potrzebujemy specjalnego miejsca na modlitwę. Potwierdza to św. Paweł: Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu. Podobnie kobiety (1 Tm 2,8-9). Zatem każde miejsce na modlitwę jest dobre, choć oczywiście nie każde miejsce będzie jej sprzyjać, ze względu na to, że nie będziemy mieli tam odpowiednich ku temu warunków. Stąd warto modlić się w miejscach świętych, przeznaczonych tylko na kult Boży i na modlitwę, jak np. kościoły.

Modlitwa Jezusowa jest uniwersalną praktyką, która pozwala nam zwrócić się do Boga w każdym miejscu i w każdym czasie. Nie potrzebuje specjalnej przestrzeni. Zawsze i wszędzie możemy zacząć w taki sposób się modlić. Modlitwa Jezusowa daje nam możliwość szukania bliskiego kontaktu z Bogiem w różnych warunkach i w rozmaitych sytuacjach. Do tego wystarczy tylko, a może „aż” umiejętność skoncentrowania się, skupienia się i zorientowania na Boga.

Wydaje się, że dzisiaj, w dobie coraz bardziej szybszego tempa życia, wielości spraw i obowiązków, rzeczywistości wirtualnej, coraz trudniej człowiekowi zdobyć umiejętność wyłączenia się, należytego skupienia uwagi, zatrzymania się. Tym bardziej więc należy postarać się o to, aby w swoim życiu zadbać o właściwą higienę, która by nie pozwalała porwać się nadmiernie pędowi świata i jego zachciankom. Zwłaszcza modlitwa Jezusowa może pomóc nam zatrzymać się tam, gdzie jesteśmy i zwrócić się do Boga.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 455 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij