Umieszczony przez 10:15 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym i ukierunkowanym na dobro

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym, przemyślanym i ukierunkowanym na dobro. To chęć poznawania Boga, coraz bardziej i głębiej…

To, co w niebie, jest nieśmiertelne przez zawarte w tym dobro. Natomiast to, co na ziemi, stało się śmiertelne z powodu tkwiącego w tym z własnego wyboru zła, które powstaje u bezrozumnych z powodu ich lekkomyślności oraz nieznajomości Boga / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 62 /.

Święty Paweł wskazuje, że to, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie (2 Kor 4,18). Zatem to, co trwa wiecznie, jest nieśmiertelne. Wiecznym jest tylko Bóg. Słowo nas poucza: Panie, Ty byłeś naszą ucieczką z pokolenia na pokolenie. Zanim góry narodziły się w bólach, nim ziemia i świat powstały, od wieku po wiek Ty jesteś Bogiem (Ps 90,2). Wierzymy, ze Bóg jest wieczny, czyli że nie ma początku i nie ma końca (zob. Ap 22, 13: Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec).

Pseudo-Antoni łączy wieczność z dobrocią. O Bogu również możemy powiedzieć, że jest dobry. Chrystus stwierdził, że nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg (por. Mk 10,18). Dobro zaś nie jest złem, jest przeciwieństwem zła. W dobru nie może być nic ze zła. Z dobra może wyniknąć tylko dobro. Dobro nie wybiera zła, nawet nie może tego uczynić, bo jest to sprzeczne z jego naturą.

Pseudo-Antoni podkreśla, że zło powstaje z własnego wyboru. Człowiek ma wolną wolę. Otrzymał ją od Boga, który jest dobry i który jest wolny w swoich wyborach. Jednak Bóg z natury jest dobry i dlatego jest niemożliwe, aby mógł uczynić coś złego. Natura ludzka jest inna. Człowiek może wybierać pomiędzy dobrem i złem. Jeśli wybiera dobro, to zbliża się do Boga.

Pseudo-Antoni ukazuje, że wybór zła powstaje u bezrozumnych. Zatem dzieje się to w sposób świadomy, a zarazem sprzeczny ze zdrowym rozsądkiem. Pseudo-Antoni tłumaczy, że przyczyną jest lekkomyślność oraz nieznajomość Boga. Wydaje się, że to drugie wskazanie jest kluczowe. Brak poznania Boga, to brak poznania dobra, dostrzeżenia jego wartości i piękna. Poznanie Boga łączy się z poznaniem dobra.

Modlitwa Jezusowa jest wyborem rozumnym, przemyślanym i ukierunkowanym na dobro. To chęć poznawania Boga, coraz bardziej i głębiej. To chęć poznawania dobra i doświadczania jego. To chęć udziału w tym, co nieśmiertelne. To pragnienie życia wiecznego. To pragnienie bycia w wieczności z Bogiem. To pragnienie bycia w niekończącym się dobru i doświadczania jego bezustannie.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 548 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij