Umieszczony przez 11:45 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa jest zbliżaniem się do Źródła istnienia

Modlitwa Jezusowa kieruje się w stronę Chrystusa – Źródła wszystkiego, co istnieje; Źródła, które podtrzymuje istnienie wszystkiego. Trwając na modlitwie, trwam w Tym, dzięki któremu wszystko istnieje. Modlitwa Jezusowa jest zbliżaniem się do Źródła istnienia, zanurzaniem się w Nim.

Ci, którzy są wypełnieni złem i pijani niewiedzą, nie znają Boga, ponieważ też nie mają trzeźwej duszy. Tymczasem Boga da się poznać: choć nie jest widzialny, najbardziej widoczny jest w rzeczach widzialnych – tak jak dusza w ciele. Jeśli ciało bez duszy nie jest w stanie trwać, tak i wszystko, co widzialne i istniejące, nie może trwać bez Boga / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 64-65 /.

Pseudo-Antoni mówi o możliwości poznania Boga z rzeczy widzialnych. Sobór Watykański I stwierdził, że „Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Boga, początek i cel wszystkich rzeczy”. Słowa te wskazują na naturalne możliwości poznania Boga, nie jako Trójcę Świętą, ale jako początek i cel wszystkich rzeczy. To stwierdzenie jest ostrożne. Użyte zostało słowo „można”. Czyli nie jest to pewne, ale istnieje taka możliwość.

Ojcowie soborowi wskazują również, że nie chodzi również o poznanie „wnętrza” Boga, Jego przymiotów, sposobów działania. Chodzi tylko i wyłącznie o możliwość poznania Jego jako początek i cel wszystkich rzeczy. Zatem jest to dopiero pierwszy krok na drodze do wiary w Boga osobowego, miłującego, dobrego.

W słowach Ojców soborowych przebija także to, o czym mówi Pseudo-Antoni, że nic nie może trwać bez Boga. On jest źródłem istnienia każdego bytu, czyli jego początkiem a zarazem celem. Bóg podtrzymuje wszystko w istnieniu. Święty Paweł napisał piękny hymn o tej prawdzie: 

On [Chrystus] jest obrazem Boga niewidzialnego – Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie (Kol 1,15-17).

Dzięki Objawieniu dochodzimy zatem do najwyższej prawdy o istnieniu wszystkiego. W Chrystusie wszystko ma swoje istnienie i wszystko dzięki Niemu istnieje. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.

Modlitwa Jezusowa kieruje się w stronę Chrystusa – Źródła wszystkiego, co istnieje; Źródła, które podtrzymuje istnienie wszystkiego. Trwając na modlitwie, trwam w Tym, dzięki któremu wszystko istnieje. Modlitwa Jezusowa jest zbliżaniem się do Źródła istnienia, zanurzaniem się w Nim.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 569 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij