Umieszczony przez 13:57 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa kieruje ku Najwyższemu Dobru

Modlitwa Jezusowa zawsze ma prowadzić do Najwyższego Dobra, jakim jest nasz Zbawiciel. Ma nas czynić coraz bardziej lepszymi ludźmi. Ma nas uświęcać, przemieniać, odnawiać. Dzięki praktyce medytacyjnej mamy wzrastać w poznaniu Boga, a więc w tym, co jest dobre.

Ten, kto nie wie, jak rozróżnić dobro i zło, nie może też oceniać dobrych i złych. Albowiem człowiek, który zna Boga, jest dobry. A jeśli nie jest dobry, to ani nic nie wie o Bogu, ani też nigdy Go nie pozna, ponieważ sposobem na poznanie Go jest bycie dobrym / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 54-55 /.

Kwestia dobra i zła to odwieczne zagadnienie człowieka. Już w raju pierwszy człowiek był kuszony przez złego ducha tym, aby zjadł owoc z drzewa życia, bo wówczas, otworzą mu się oczy i tak, jak Bóg, będzie znał dobro i zło. Pokusa samostanowienia o dobru i złu jest zatem stara jak świat. To coś, o czym trzeba pamiętać i niewątpliwie będzie nam towarzyszyć do końca życia.

Mamy jednak możliwość wyboru. Człowiek jest istotą wolną, ponieważ został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Zatem może wybierać. Także pomiędzy dobrem i złem. Nie jest zdeterminowany ani jednym ani drugim. To jego suwerenna decyzja. Ilekroć zwracamy się w stronę dobra, to możemy w tym aspekcie naszego życia naśladować Boga.

Tak łatwo przychodzi nam oceniać innych, oceniać świat i to, co na nim się dzieje. Czy jednak podejmujemy wystarczająco refleksji nad własnym życiem i zbadaniem stosunku dobra do zła w nim? Pseudo-Antoni wskazuje, że ten, kto nie wie, jak rozróżnić dobro i zło, nie może oceniać innych. Nie ma do tego prawa, bo nie ma właściwego kryterium. A nawet więcej, po prostu nie zna się na tej sprawie. Jeżeli zaś nie zna się na tym, to czy przypadkiem jego życie nie staje się pozbawione czegoś istotnego…?

Wiele osób pragnie poznać Boga. Kluczem do tego jest dobro, ponieważ Bóg jest dobry i wszystko, co stworzył, było dobre. Bóg nie jest też jednym z dóbr istniejących na świecie, ale jest dobrem najwyższym – Summum Bonum. To, że jest dobry, to jest dobry w znaczeniu absolutnym, doskonałym. Jeden tylko jest Dobry (Mt 19,17). Zatem kluczem do poznania Boga jest poznanie dobra i bycie dobrym. Poznawać natomiast dobro możemy dzięki Objawieniu.

Modlitwa Jezusowa zawsze ma prowadzić do Najwyższego Dobra, jakim jest nasz Zbawiciel. Ma nas czynić coraz bardziej lepszymi ludźmi. Ma nas uświęcać, przemieniać, odnawiać. Dzięki praktyce medytacyjnej mamy wzrastać w poznaniu Boga, a więc w tym, co jest dobre. To działanie ma zarazem nas odwracać od zła.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 773 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij