Umieszczony przez 12:11 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa płodzi miłe Bogu myśli

Modlitwa Jezusowa jest praktyką, która ma uczyć nas dystansu do myśli i kierowania ich przede wszystkim w stronę Boga. To nie poleganie na sobie, ale na Bogu. To zatopienie się w Nim. To pozostawienie wszystkiego z boku, a zwrócenie się w stronę Boga, Najwyższego Dobra.

Czysta dusza, która jest dobra, jest oświetlana i opromieniana przez Boga. Wtedy umysł rozumie dobro i płodzi miłe Bogu myśli. Ilekroć jednak dusza zostaje ubłocona złem, niegodziwe demony, wszedłszy w myśl, podpowiadają duszy bezbożne czyny, ponieważ Bóg odwraca się od niej – czy raczej, ponieważ dusza oddala się od Boga. Cudzołóstwa, mordy, rabunki, świętokradztwa i tym podobne – takie są dzieła demonów / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 63 /.

Pseudo-Antoni podejmuje temat myśli – klasyczne zagadnienie duchowości monastycznej. Myśli są prawdziwe. Warto uświadomić sobie, o czym się myśli. One mają realny wpływ na samopoczucie, zachowanie oraz decyzje, które podejmujemy w życiu. Mamy wpływ na jakość naszych myśli. Nie jesteśmy wobec nich bezradni.

Pseudo-Antoni mówi kiedy pojawiają się myśli dobre, a kiedy złe. Uzależnia pojawianie się myśli od stanu duszy, tzn. od tego czy ona jest dobra i czysta, czy jest w stanie łaski. Jeśli dusza jest czysta, to rodzi dobre myśli. Można to wiązać z zachowaniem się człowieka i jego czynami, ale też z postawą moralną, gdyż dobro jest kategorią moralną.

Pseudo-Antoni wskazuje, że dusza w stanie łaski rozumie dobro. Można zatem sądzić, że bez łaski Bożej trudniej jest człowiekowi rozpoznać prawdziwe dobro. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest dobry i jest sprawcą każdego dobra, jest źródłem i ostateczną przyczyną każdego dobra.

Jeśli człowiek odwraca się od dobra i postępuje w sposób niewłaściwy, to daje przystęp złym duchom, które poprzez pokusy nękają duszę. Początek jednak jest w człowieku. Mówił o tym przede wszystkim Pan Jezus: co wychodzi z człowieka, to czyni go nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym (Mk 7,20-23).

Zatem złe myśli nie są wynikiem jakiś nadzwyczajnych działań demonów czy innych czynników zewnętrznych. To człowiek sam stanowi o sobie, w tym znaczeniu, że decyduje o swoim myśleniu. Decyduje o tym, jakie myśli w nim dominują, jakim daje większe znaczenie, a jakie pomija.

Modlitwa Jezusowa jest praktyką, która ma uczyć nas dystansu do myśli i kierowania ich przede wszystkim w stronę Boga. To nie poleganie na sobie, ale na Bogu. To zatopienie się w Nim. To pozostawienie wszystkiego z boku, a zwrócenie się w stronę Boga, Najwyższego Dobra.

Modlitwa Jezusowa jest swoistym „ćwiczeniem naszych myśli”. To „ćwiczenie” ma sprawić, że myśli mają być pozytywne i pełne nadziei, a nie negatywne i niepokojące. Im bardziej będziemy postępowali w tym „ćwiczeniu”, tym bardziej od nas będzie zależeć, czy poprawimy jakość naszych myśli. Jeśli chcemy, aby jak najczęściej były w nas myśli dobre, kojące, dające nadzieję i radość, to dzięki praktykowaniu modlitwy Jezusowej będziemy w stanie płodzić myśli miłe Bogu.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 709 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij