Umieszczony przez 15:12 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pomaga w panowaniu nad gwałtownością i pożądaniem

Pseudo-Antoni wskazuje na dwie przyczyny tego, że człowiek może kontrolować swoje życie. Są nimi wiara w Boga i rozwijanie się, czyli ćwiczenie swoich zwyczajów i sposobów postępowania.

Ludzie powinni prawdziwie i należycie ćwiczyć swoje zwyczaje oraz sposób postępowania, gdyż łatwo jest dostąpić wiedzy o Bogu, jeśli się to osiągnie. Kto z całego serca i w pełni wiary czci Boga, rozwija się, panując nad gwałtownością i pożądaniem. Albowiem pożądanie i gwałtowność to przyczyny wszelkiego zła / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 49 /.

Każdy z ludzi jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma dwóch takich samych osób na świecie. Jesteśmy pod tym względem wyjątkowi. Każdy z ludzi też ma swoje sposoby zachowania, postępowania, myślenia, które wyrażają jego sposób bycia. Możemy nazwać to zwyczajami, przyzwyczajeniami, stylem. W tym aspekcie ludzkiego życia można czynić postępy, rozwijać się, dojrzewać, uczyć się nowych umiejętności, zdolności. Zdobywanie nowej wiedzy, lepsze wykonywanie tego, co robi się aktualnie, przełamywanie rutyny życia, może być bardzo pobudzające dla naszego rozwoju społecznego, ale też ogólnoludzkiego. Przełamywanie w życiu pewnych wzorców zachowania, postępowania, myślenia jest bardzo rozwijające i daje wiele energii do działania i zapału w podejmowaniu nowych wyzwań.

Poddawanie się rutynie życia, brak zaangażowania w to, co się robi, może spowodować, że nawet to, co człowiek lubił i uważał za atrakcyjne, przestaje dawać satysfakcję, staje się mało interesujące, wręcz nudne i demotywuje oraz zniechęca do dalszych poszukiwań. Wtedy powstają problemy w sferze duchowej lub psychicznej. Powoli traci się sens tego, co się robi i można utracić kontrolę nad życiem.

Pseudo-Antoni wskazuje na dwie przyczyny tego, że człowiek może kontrolować swoje życie. Są nimi wiara w Boga i rozwijanie się, czyli ćwiczenie swoich zwyczajów i sposobów postępowania. Bez nich trudno o równowagę w życiu. One sprawiają, że człowiek panuje nad gwałtownością i pożądaniem. Te zaś, według Pseudo-Antoniego, są przyczyną wszelkiego zła.

Warto więc w życiu podejmować wysiłek różnych działań, które będą miały charakter stymulujący dla naszego codziennego funkcjonowania i będą wywierały całościowy wpływ na nasze życie. Zatem zdobywanie nowej wiedzy, wykonywanie czynności, których nie robiło się wcześniej, uczenie się nowego języka, nowego hobby to tylko niektóre z działań, które mogą spowodować odzyskanie świeżości i nabranie większej ochoty na nowe wyzwania. Działania, które przeprowadza się stale, nie wywierają równie korzystnego wpływu, nawet jeśli są dość skomplikowane, ponieważ przyzwyczajmy się do nich i potrzebujemy coraz mniej energii i uwagi, aby je wykonywać. Nie będzie to wpływało na nas rozwijająco.

Dobrze więc spojrzeć na swoje sposoby funkcjonowania, zwyczaje, działania i starać się znaleźć to, co może wpłynąć na rozwój w różnych wymiarach naszego życia. W sferze wiary pomocą może stać się praktyka modlitwy Jezusowej. Pomimo swojej stałej formy, jest w niej coś, co jest zawsze nowe i nieznane. Jest to bowiem spotkanie z Bogiem, nawiązywanie z Nim relacji. Ona zaś zawsze ma charakter dynamiczny. Dzięki praktyce medytacyjnej możemy ponadto uczyć się panowania nad gwałtownością i pożądaniem. Ona nie pozwala wdawać się w rutynę czy schematy myślowe. Uczy codziennego stawania od nowa, pomimo tego, co przeżywam, jak przeżywam i co z tego mam. To uczenie się stawania w każdej okoliczności i w każdym miejscu, pomimo niechęci czy przekonania o traceniu czasu. To zatrzymanie się, aby uspokoić się i nie dać się ponieść zalewowi myśli czy uczuć. Modlitwa Jezusowa to jeden z najlepszych sposobów na poradzenie sobie z gwałtownością i pożądaniem.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 1 285 times, 1 visits today)


Czy chciałbyś być na bieżąco z najnowszymi artykułami, nowościami wydawniczymi i informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia"? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij