Umieszczony przez 15:12 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pomaga w rozpoznawaniu pułapek

Modlitwa Jezusowa pomaga w rozpoznawaniu pułapek. Jej wierne praktykowanie sprawia, że człowiek jest w stanie rozpoznać to, co będzie próbowało jego odciągnąć od obecności Boga. Modlitwa Jezusowa sprzyja wypracowywaniu czujności i uwagi.

Ci, którzy chcą praktykować cnotliwe, pobożne i znakomite życie, nie powinni być sądzeni według sztucznego sposobu bycia czy nieprawdziwego sposobu postępowania, lecz, jak u malarzy i rzeźbiarzy, o ich cnotliwym i miłym Bogu sposobie postępowania wnioskuje się z samych dzieł. A wszystkie niegodziwe rozkosze porzucają oni tak, jak pułapki / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 47-48 /.

Pseudo-Antoni uważa, że można poznać człowieka po jego dziełach. Być może to aluzja do słów Chrystusa: Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia, albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach (Mt 7,16-20). Zbawiciel wskazuje, że drzewo poznaje się po jego owocach. Podobnie jest z człowiekiem. Poznaje się jego po jego czynach.

Zatem o tym, czy ktoś prowadzi pobożne i cnotliwe życie można poznać po jego dziełach, czynach, zachowaniach, postępowaniach.

Rozkosze, przyjemności, które nie służą człowiekowi, Pseudo-Antoni nazywa pułapkami, czyli czymś, co z pozoru może wydawać się atrakcyjne, zachęcające, jednak później okazuje się zgubne. Jest więc to coś podstępnego, z ukrytą intencją zaszkodzenia. Człowiek daje się złapać na skutek braku rozeznania, uwagi, roztropności, czujności czy zachłanności. Pod wpływem pułapki znajduje się w złej sytuacji, z której trudno jest mu wybrnąć. Może to być np. popadnięcie w nałóg czy też w rodzaj jakiegoś nieumiarkowania czy nawet zniewolenia.

Zdarza się, że nie zachowując umiaru w korzystaniu z różnych dobrodziejstw współczesnej cywilizacji, kultury bądź techniki, człowiek daje się pochłonąć ludzkim osiągnięciom. Powoduje to coraz większe uzależnienie od tego, co z samej swej natury nie musi być złe, ale niewłaściwe korzystanie z różnego rodzaju dóbr, może prowadzić na manowce. O ile więc bardziej łatwo jest popaść w uzależnienie, gdy wybiera się to, co szkodzi człowiekowi. Jednak nie zawsze jest wystarczająco chęci, aby dokonać rozsądnego wyboru. Zmęczenie, przepracowanie, znużenie obowiązkami, załatwianiem spraw, niejednokrotnie sprawia, że człowiek przestaje czuwać i poddaje się temu, co łatwe, przyjemne i nie wymagające uwagi.

Modlitwa Jezusowa pomaga w rozpoznawaniu pułapek. Jej wierne praktykowanie sprawia, że człowiek jest w stanie rozpoznać to, co będzie próbowało jego odciągnąć od obecności Boga. Modlitwa Jezusowa sprzyja wypracowywaniu czujności i uwagi. Nie jest czymś łatwym, ale pomaga stawać się coraz bardziej roztropnym człowiekiem. Daje nowe spojrzenie na swoje wnętrze i to, co dzieje się w ludzkim umyśle. Pozwala na nowo zaczerpnąć oddechu i za łaską Bożą powracać do pobożnego życia.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 2 021 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij