Umieszczony przez 15:00 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pomaga w wytrwałości

Modlitwa Jezusowa może być bardzo dobrą praktyką w kształtowaniu umiejętności podejmowania właściwych wyborów. Poprzez stałą i niewyszukaną formę sprzyja w ćwiczeniu się w wytrwałości i nie poddawaniu się temu, co może człowieka odwieść od dobrej drogi.

Dusza rozumna stara się unikać błądzenia, złudzeń, zarozumialstwa, fałszu, zawiści, zachłanności i tym podobnych, które są dziełem demonów i niegodziwego wyboru. Człowiek, który nie pragnie lichych rozkoszy, osiąga wszystko dzięki swojej gorliwości oraz wytrwałym staraniom / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 52 /.

Pseudo-Antoni w swoich pouczeniach o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania jest bardzo konsekwentny. Trzyma się kierunku, który obrał i podaje różne sposoby, aby osiągnąć cele, które podaje. Jego troską jest pomóc w zbawieniu innym, poprzez rozumne życie. Zależy mu jednak nie na ogólnych ideach, ale konkretnych zaleceniach.

Wskazuje, że aby nie popaść w kłopoty, cierpienia, powinno się unikać pewnego typu postaw i zachowań. Podaje kilka ważniejszych z nich: błądzenie, złudzenie, zarozumialstwo, fałsz, zawiść, zachłanność. Nie jest to katalog zamknięty. Trudno bowiem byłoby o taki. Życie ludzkie jest bardzo złożone i nie da się go w całości opisać. Tym bardziej, jeśli chodzi o sferę duchową, nadprzyrodzoną. Niemniej Pseudo-Antoni zawsze potrafi wyłapać to, co istotne. Nie rozdrabnia się na szczegóły. Nie prowadzi skomplikowanego wywodu, którego pojąć by mogli jedynie nieliczni, o wysokim stopniu inteligencji, mądrości czy moralności. Jego wskazania mają charakter praktyczny.

To, na co zwraca uwagę jego nauka, to umiejętność widzenia nie tylko sfery fizycznej czy psychicznej ludzkiej życia, ale także sfery duchowej. Uważa, że podane wyżej niewłaściwe postawy mają podwójne źródło: są dziełem złego ducha oraz niewłaściwego wyboru człowieka. Zatem jest to podejście chrześcijańskie, biblijne. Nie wskazuje tylko na jedną przyczynę, ale widzi wszystko to, co składa się na całość.

Jego nauka jest bardzo zrównoważona. Niewłaściwe, grzeszne zachowanie człowieka jest skutkiem jego złych, błędnych wyborów, ale też działania złego ducha. Temu działaniu człowiek ulega, gdy nie postępuje w sposób rozumny, gdy nie analizuje, gdy nie przewiduje. Pochlebianie tylko własnym zachciankom, aby było dobrze, łatwo i przyjemnie, niekoniecznie prowadzi do tego, co człowiek pragnie osiągnąć.

Dobro kosztuje, jest wymagające i dusza rozumna o tym wie. Dlatego nie brakuje jej gorliwości oraz dążenia do uważnej praktyki i właściwego podejmowania wyborów. One mogą dotyczyć wielu spraw. Nie chodzi tylko o wybory życiowe, ale również o takie codzienne, zwyczajne, małe. One mają duży wpływ na jakość naszego życia. Każdy dobry wybór przybliża nas do Boga, a niewłaściwy oddala. Każdy dobry wybór pomaga nam w rozwoju ludzkim i chrześcijańskim, a każdy negatywny osłabia nas wewnętrznie.

Modlitwa Jezusowa może być bardzo dobrą praktyką w kształtowaniu umiejętności podejmowania właściwych wyborów. Poprzez stałą i niewyszukaną formę sprzyja w ćwiczeniu się w wytrwałości i nie poddawaniu się temu, co może człowieka odwieść od dobrej drogi. Praktyka medytacja uczy, aby nie popaść w zarozumialstwo, zachłanność czy zawiść. Jej wierne podejmowanie sprzyja w nabywaniu gorliwości i nie poddawaniu się niepowodzeniom. Modlitwa Jezusowa chroni nas przed złym duchem, poprzez zwrócenie się wprost do Naszego Pana i Zbawiciela. Uczy, aby nie pokładać nadziei w sobie, ale przede wszystkim w Nim.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 1 294 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij