Umieszczony przez 10:11 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pomaga wzgardzić życiowymi sprawami

Wzgarda życiowymi sprawami to nie ucieczka od życia, ale pozostanie wolnym wobec wszystkiego, co się w życiu wydarza. To pozostawienie umysłu przytomnym i czujnym. To trzeźwa ocena sytuacji. To zachowanie prymatu rozumu nad namiętnościami i chwilowymi nastrojami.

Dla tego, kto znalazł się w jakimś położeniu wbrew własnej chęci i woli, jest to więzienie i kara. Kochaj zatem to, co masz, aby nie okazało się, że będąc niewdzięcznym niepostrzeżenie karzesz samego siebie. Wiedzie ku temu jedna droga: wzgarda życiowymi sprawami / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 66 /.

Osoba dojrzała i wolna nie daje się niczemu zniewolić ani od niczego się nie uzależnić. Człowiek jest istotą, która posiada wolną wolę. Może zatem suwerennie i osobiście decydować o swoim losie. Sam dokonuje wyborów decydujących o jego losie; chyba, że coś nie pozwala jemu na wolny wybór.

Jednak człowiek nie żyje sam. Oddziałują na niego inni ludzie, sytuacje, wydarzenia. Podlega wielu prawom tego świata, na które niekoniecznie może mieć wpływ. Pseudo-Antoni przypatruje się głównie tym wydarzeniom, które spowodowały to, że człowiek znalazł się w sytuacji, w której nie chciał się znaleźć. Zatem dokonało się to wbrew jego woli.

To jednak nie przeszkadza być wolnym. To od człowieka zależy w jaki sposób zareaguje na rozwój wydarzeń. To od jego decyzji będą zależeć myśli, które następnie mogą być powodem pewnego typu zachowania czy przyjęcia określonej postawy.

Receptą, jaką podaje Pseudo-Antoni, jest akceptowanie rzeczywistości, swojej pozycji i tego, co się posiada. Mówi nawet o miłości tych rzeczy. W ten sposób ukazuje, żeby twardo stać na ziemi, a nie bujać w obłokach, pragnąć rzeczy, które są poza zasięgiem człowieka.

Drogą do równowagi i wolności jest według niego wzgarda życiowymi sprawami. To mocne stwierdzenie, które należy właściwie rozumieć. Nie jest to obojętność, ale takie przystosowanie się, które sprawia, że człowiek chce pozostać wolnym, niczym nie związanym. To nabranie odpowiedniego dystansu. To nie danie pochłonięcia się emocjom czy myślom, które mogą popchnąć człowieka do dokonania złych wyborów lub niewłaściwych czynów.

Wzgarda życiowymi sprawami to nie ucieczka od życia, ale pozostanie wolnym wobec wszystkiego, co się w życiu wydarza. To pozostawienie umysłu przytomnym i czujnym. To trzeźwa ocena sytuacji. To zachowanie prymatu rozumu nad namiętnościami i chwilowymi nastrojami.

W modlitwie Jezusowej mamy oddalać wszystko to, co będzie przeszkadzało w spotkaniu z Bogiem. Zatem wszelkie wyobrażenia, obrazy, wspomnienia mają być pominięte, oddalone, aby nie powodowały rozproszeń, braku uwagi i przytomności w trwaniu przy Bogu. Mówiąc językiem Pseudo-Antoniego, mamy wzgardzić wszystkimi sprawami, które będą nas oddalały od Chrystusa. On ma stać w centrum modlitwy, On ma stać w centrum życia. Praktyka modlitwy Jezusowej ma nas prowadzić do właściwego dystansowania się od wszystkiego, co będzie próbowało człowieka zniewolić i oddalić od Źródła Życia.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 591 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij