Umieszczony przez 09:45 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pozwala połączyć się z Bogiem

Modlitwa Jezusowa nie jest przeciwna działaniu rozumnemu. Co więcej, ona może wspierać rozum w drodze do połączenia z Bogiem. Nie jest przeciwna rozumowi. Można nawet powiedzieć, że na nim się opiera.

Tak jak otrzymaliśmy od Boga wzrok, aby rozpoznawać zjawiska: co jest białe, a co czarnego koloru, tak też otrzymaliśmy od Boga rozum, aby rozróżniać, co jest korzystne dla duszy. Pożądanie, oddzielone od rozumu, płodzi rozkosz i nie pozwala duszy zostać zbawioną oraz połączyć się z Bogiem / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 66 /.

Pseudo-Antoni w bardzo prosty, a zarazem mądry sposób wyjaśnia podstawowe prawa dotyczące ludzkiego życia i wiary. Chrześcijanin wierzy, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Posiada zatem rozum, aby mieć narzędzie bez którego trudno by mu było funkcjonować w świecie.

Pan Jezus wielokrotnie spotykał się z niezrozumieniem swoich słów i czynów czy to ze strony swoich uczniów, czy innych osób. Wyjaśniał więc cierpliwie i dokładnie, aby można było pojąć Jego działanie. Ukazywał przez to sensowność swojego postępowania. Chciał w ten sposób udowodnić, że wiara to nie ślepe podążanie za Nim, ale działanie rozumne, które jest prawdziwe.

Rozum ma pomagać w wierze. Dzięki niemu mamy zdobywać umiejętność rozeznawania. Rozeznawania czego? Tego, co dobre i złe. To jest podstawowe narzędzie rozumu. Nie służy on tylko do typowo ludzkiego działania, postępowania czy zachowania. On ma znaczenie także duchowe. Bez niego trudno byłoby wzrastać w wierze. Byłoby to wręcz niemożliwe.

Rozum zatem ma wspierać wiarę, podtrzymywać ją. Dzięki niemu jakikolwiek rozwój wiary, życia duchowego i miłości będzie niemożliwy. Wiara to nie tylko zawierzenie Bogu, ale to także roztropność, umiejętność właściwej oceny rzeczywistości. Tego jednak nie da się dokonać bez rozumu. Nie powinniśmy jednak zapominać o łasce Bożej, ale też nie przeceniać działania rozumu.

Czy rozum jest bowiem czymś absolutnym? Pseudo-Antoni o tym nie mówi, ale zaznacza, że pożądanie, oddzielone od rozumu, nie pozwoli duszy zostać zbawioną. Jest zatem coś, co może wznieść się ponad rozum. Od człowieka jednak zależy czym tak naprawdę będzie się kierować w życiu. On sam decyduje czy skorzysta z rozumu czy nie. W obu przypadkach poniesie jednak konsekwencje swojego wyboru.

Modlitwa Jezusowa nie jest przeciwna działaniu rozumnemu. Co więcej, ona może wspierać rozum w drodze do połączenia z Bogiem. Nie jest przeciwna rozumowi. Można nawet powiedzieć, że na nim się opiera. Praktyka modlitwy Jezusowej jest bowiem czynnością rozumną, sensowną, która ma pomóc człowiekowi zostać zbawionym. Ona pozwala połączyć się z Bogiem.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 329 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij