Umieszczony przez 14:23 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa pozytywnie kształtuje duszę

Modlitwa Jezusowa w pozytywny sposób kształtuje ludzką duszę. Dzięki praktyce medytacyjnej, można kształtować ją w sposób prawidłowy. Forma tej modlitwy sprawia, że człowiek niczemu nie będzie chciał się zniewolić. Modlitwa Jezusowa uczy dystansu do własnych stanów, odczuć i postaw.

Nieuki i ignoranci uznają nauki za coś śmiesznego i nie chcą ich słuchać, ponieważ dowodzi im się wtedy ich nieuctwa, podczas gdy oni chcą, aby wszyscy byli podobni do nich. W ten sam sposób ci, którzy żyją bezwstydnie i tak też postępują, starają się, aby wszyscy byli od nich gorsi, uważając, że z mnogości złych łowią nienaganność dla siebie. Dusza ginie i ulega zmąceniu, osłabiona złem, które niesie ze sobą rozwiązłość, pychę, nienasycenie, gniew, raptowność, obłęd, mord, lament, zawiść, zachłanność, rabunek, ból, kłamstwo, rozkosz, gnuśność, smutek, tchórzostwo, chorobę, nienawiść, obwinianie, niemoc, błądzenie, brak poznania, fałsz i zapomnienie Boga. Przez takie oraz im podobne rzeczy nędzna dusza, która oddziela się od Boga, doznaje kary / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 47 /.

Pseudo-Antoni mówi o pewnym procesie, który dokonuje się w człowieku pod wpływem jego postępowania i myślenia. Wskazuje na bezsensowność tych, którzy odrzucają nauczanie, a zarazem korzystanie z rozumu. Wiąże się to z prowadzeniem życia, które jest dalekie od Bożych przykazań. Swoim postępowaniem i koncepcją chcą udowodnić słuszność swojego stylu życia.

W rozważaniu Pseudo-Antoniego istotne jest pojęcie duszy. Szymon Hiżycki wskazuje (Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 141), że dusza może oznaczać życie uczuciowe człowieka, jego wnętrze, przeżycia, emocje w odróżnieniu od serca, które ma zakres znacznie szerszy, obejmujący także intelekt, pragnienia. Jednak dusza wskazuje też na całość ludzkiego wysiłku, który pozwala przygotować serce na przyjęcie łaski.

Dusza nie jest czymś, co nie podlega kształtowaniu, wychowaniu bądź formowaniu. To ta część ludzkiego życia, która podlega określonym prawom, podobnie jak ciało. Ciało zmienia się w trakcie życia człowieka. Dusza, zdaniem Pseudo-Antoniego może ulegać zmąceniu i słabnąć. Co to znaczy? Podaje on katalog różnych zachowań, stanów, które powodują, że dusza traci zdolność jednoczenia się z Bogiem. Przez te wymienione oraz inne rzeczy, nie tylko traci łaskę uświęcającą, ale również osłabia swoją zdolność do przyjęcia jej, współpracy z nią i otwarcia się na Boże działanie i poruszenia. Biblia także zna podobne katalogi, np.: Tych sześć rzeczy w nienawiści ma Pan, a siedem budzi u Niego odrazę: wyniosłe oczy, kłamliwy język, ręce, co krew niewinną wylały, serce knujące złe plany, nogi, co biegną prędko do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamie i ten, kto wznieca kłótnie wśród braci (Prz 6,16-19).

Pseudo-Antoni mówił wcześniej o duszy rozumnej, która potrafi rozróżnić dobro od zła. Taka dusza potrafi robić wiele rzeczy dobrych, sprzyja harmonijnemu życiu. To zaś, co niegodziwe, będzie niszczyło duszę, czyli niszczyło Boże życie w niej. Taka dusza staje się podatna na różnego rodzaju ludzkie stany, namiętności, a także pokusy złego ducha. Jest bardziej skłonna do zła, niż do dobra. Zło osłabia duszę. Pseudo-Antoniemu zależy natomiast na tym, aby ją umacniać. Podaje więc katalog różnych postaw i stanów, które będą duszę osłabiać. Chce pokazać to, co jest niewłaściwe, aby ci, którzy sięgają do jego nauk, mogli wiedzieć czego należy unikać.

Modlitwa Jezusowa w pozytywny sposób kształtuje ludzką duszę. Dzięki praktyce medytacyjnej, można kształtować ją w sposób prawidłowy. Forma tej modlitwy sprawia, że człowiek niczemu nie będzie chciał się zniewolić. Modlitwa Jezusowa uczy dystansu do własnych stanów, odczuć i postaw. Sprawia, że można dostrzec niebezpieczeństwa zagrażające duszy i z pomocą Bożej łaski starać się je przezwyciężać. Jeżeli dusza może oznaczać życie uczuciowe człowieka, jego wnętrze, przeżycia i emocje, to modlitwa Jezusowa prowadzi do niepoddawania się tym wszystkim aspektom ludzkiej egzystencji, aby one nie przejęły nad nim kontroli. Sprzyja nabywaniu sprawności zapanowania nad wnętrzem człowieka, jego przeżyciami i emocjami.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 1 482 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij