Umieszczony przez 14:18 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa prowadzi do skromności

Modlitwa Jezusowa może nauczyć nas skromności. Forma tej modlitwa jest sama w sobie prosta i skromna. Nie jest wyszukana, krzykliwa, atrakcyjna. W czasie tej praktyki nie ma spektakularnych zachowań, ekspresyjnych wystąpień.

Ci, którzy praktykują skromne oraz niezbytkowne życie, unikają też niebezpieczeństw i nie potrzebują strażników. Z łatwością znajdują drogę do Boga, triumfując we wszystkim nad pożądaniem / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 53 /.

Pseudo-Antoni mówi o skromnym życiu. Nie jest to możliwe bez pokory. Prawdziwa skromność jest pokorna. Nie zależy jej bowiem na rozgłosie, splendorze, uznaniu, chwale, oklaskach. To postawa, która charakteryzuje się pewną powściągliwością. Stąd dalej Pseudo-Antoni mówi o triumfowaniu nad pożądliwością. To temat mocno obecny w tekstach ojców pustyni. Walka z pożądliwościami to podstawowe zmaganie mnicha.

Skromność wyraża się w wstrzemięźliwości, nie daje się zawładnąć uczuciom, nastrojom, niepohamowanej żądzy posiadania, bogacenia się czy używania. Jest pewną stabilizacją, zrównoważeniem oraz spokojnością. Cechuje je uważność oraz skoncentrowanie.

Skromność wiąże się z prostotą, oszczędnością, umiarkowaniem. Rodzi wdzięczność, jak i wynika z wdzięczności. To z kolei jest skutkiem świadomości obdarowania. Kiedy dostrzega się to, co dobre w życiu, to, co się otrzymuje od innych, wtedy naturalną reakcją jest wdzięczność. To radość cieszenia się z każdej rzeczy, z każdego dobra, choćby było bardzo małe lub najmniejsze.

Wyrazem tego jest postawa zadowolenia, wewnętrznego pokoju i harmonii. Przykładem są słowa św. Pawła: Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy [z niego] wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie (1 Tm 6,6-9).

Apostoł narodów wskazuje na wartość radowania się z tego, co nie jest krzykliwe, wielkie, niezmiernie ciekawe. Wskazuje, aby poprzestawać na tym, co wystarczy. Pozwoli to zachować równowagę wewnętrzną. Nie poddawać się pod władzę pożądliwości. Szczególnie znamienne są słowa: Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni! Nie jest to nic atrakcyjnego, ale niezwykle poruszającego. Tylko osoba skromna może wypowiedzieć takie słowa i w taki sposób postępować.

Modlitwa Jezusowa może nauczyć nas skromności. Forma tej modlitwa jest sama w sobie prosta i skromna. Nie jest wyszukana, krzykliwa, atrakcyjna. W czasie tej praktyki nie ma spektakularnych zachowań, ekspresyjnych wystąpień. Nie ma w tym zatem nic pociągającego, radującego oko. Natomiast forma tej modlitwy sprawia, że dużo łatwiej jest zapanować nad pożądaniami. W ostateczności modlitwa Jezusowa pozwala znajdować drogę do Boga.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 1 555 times, 1 visits today)


Chcesz być na bieżąco z najnowszymi artykułami, informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia" oraz nowościami wydawniczymi? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij