Umieszczony przez 11:28 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa przypomina, że człowiek nie jest samotny

Modlitwa Jezusowa pozwala dostrzec Boga, który niczym anioł stróż jest zawsze przy człowieku, który jest blisko, który widzi wszystko. Boga nie da się zwieść. W modlitwie Jezusowej nie mogę udawać, nie mogę być inny niż jestem.

Ilekroć zamykasz drzwi swojego domostwa i zostajesz sam, wiedz, że jest razem z tobą anioł, przydzielony każdemu człowiekowi przez Boga. Jego to Hellenowie nazywają własnym daimonionem. Anioł ten, bezsenny i niedający się zwieść, jest zawsze przy tobie. Widzi wszystko, nie powstrzymuje go ciemność, a wraz z nim i Bóg jest obecny w każdym miejscu. Albowiem nie ma miejsca czy jakiejś materii, w której nie byłoby Boga, ponieważ jest On od wszystkiego większy i wszystko obejmuje swoją ręką / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 67-68 /.

Rozważanie Pseudo-Antoniego jest pewną kontynuacją poprzedniego wątku. Ponownie mówi o Bogu obecnym wszędzie i wszystko przenikającym. Pojawia się natomiast kwestia anioła stróża (choć on nie używa takiego sformułowania), która jest bardzo interesująca. Powołuje się nawet na Greków, którzy wierzyli, że daimonion to byt pośredni pomiędzy światem bogów a światem ludzi. Sokrates był podobno przekonany, że posiada własnego, mówiącego do niego, daimoniona.

Pseudo-Antoni wydaje się mieć jednoznaczny pogląd: każdy ma anioła stróża. Wielu katolików również w to wierzy, choć nie jest to dogmatem naszej wiary. Wierzymy w to jednak na podstawie słów Chrystusa: Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca mojego, który jest w niebie (Mt 18,10).

Samo słowo anioł znaczy posłany. Zatem opisuje ono misję, a nie naturę anioła. Jego misją jest opieka nad ludźmi, pomoc w drodze do zbawienia. Ich zadaniem to także adoracja Boga, oddawanie Mu czci i chwały. Pseudo-Antoni mówi, że anioł jest zawsze przy człowieku, jest bezsenny i niedający się zwieść. Dlaczego jest bezsenny? Jego natura jest inna od naszej. Jest bytem duchowym, czystym, prostym, niematerialnym, nieposiadającym ciała. Anioł jest zarazem rozumny. Pseudo-Antoni mówi o tym, że on nie daje się zwieść, czyli potrafi rozeznawać między tym, co dobre, a tym, co złe. Jego poznanie jest doskonalsze od ludzkiego, ale jednak nie jest absolutne. Anioł też potrzebuje łaski Boga. Tylko Jego poznanie jest doskonałe.

Pseudo-Antoni mówi jeszcze, że wraz z aniołem i Bóg jest obecny w każdym miejscu. W Biblii anioł jest symbolem obecności Boga. Spotkania ludzi z aniołami są pośrednio spotkaniem z samym Bogiem. On zaś, zdaniem Pseudo-Antoniego, jest większy od wszystkiego i wszystko obejmuje swą ręką.

Modlitwa Jezusowa jest w pierwszym momencie uświadomieniem sobie przebywania w obecności Boga. Słowo wprowadza w obecność Boga. Imię, które się wypowiada, jest zwróceniem się do Boga, który jest blisko człowieka, niczym anioł stróż, a nawet bardziej, gdyż to On jest „od wszystkiego większy i wszystko obejmuje swoją ręką”.

Modlitwa Jezusowa pozwala dostrzec Boga, który niczym anioł stróż jest zawsze przy człowieku, który jest blisko, który widzi wszystko. Boga nie da się zwieść. W modlitwie Jezusowej nie mogę udawać, nie mogę być inny niż jestem. Ona prowadzi do prawdy, ogołaca, ale co ważniejsze, przypomina, że człowiek nie jest sam.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 195 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij