Umieszczony przez 15:11 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa sprowadza na drogę ku życiu

W wierze oraz w byciu prowadzonym przez Boga może pomóc modlitwa Jezusowa. Jej wierne praktykowanie sprawia, że człowiek staje się wrażliwszy na różne poruszenia, dostrzega coraz bardziej to, co znajduje się w jego głowie czy sercu.

Nie jest konieczne, aby rozumni ludzie zważali na wiele pouczeń, lecz tylko na te pożyteczne: prowadzi ich wola Boża. W taki bowiem sposób ludzie kroczą na powrót ku życiu i wiecznej światłości / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 53 /.

Pseudo-Antoni odsłania kolejny aspekt bycia człowiekiem rozumnym. Poprzednio mówił o tym, że taka osoba potrafi rozróżnić dobro i zło, unikać tego, co jest szkodliwe dla duszy, stara się o to, aby być posłusznym Bogu i jemu się podobać. To są rzeczy kluczowe i fundamentalne w przekroju całego życia człowieka. Bez nich jest niemożliwy rozwój osobowy i osiągnięcie dojrzałości w wymiarze ludzkim, nie mówiąc nawet o chrześcijańskim.

Kolejny aspekt dotyczy brania pod uwagę tylko tych pouczeń, które są pożyteczne. Nie wszystkie bowiem wskazówki innych ludzi, ich rady czy zalecenia są właściwe i potrzebne. Aby to rozróżnić potrzeba posiadać dar rozeznawania rzeczy. Osoba rozumna taki posiada. Dlatego Pseudo-Antoni mówi, że prowadzi ją wola Boża.

Osoba prowadzona przed Boga uzyskuje nowe spojrzenie, jest bardzo wrażliwa na różne poruszenia, widzi głębiej, szerzej i dalej. Potrafi umiejętnie ocenić rzeczywistość i skutki ludzkich działań. Wynika to ze współpracy z łaską Bożą, uznania władzy Boga i Jego panowania. Osoba taka nie polega na własnych domysłach, przemyśleniach, sądach, ale wie, że pełnia wiedzy i mądrości znajduje się w Bogu. On widzi rzeczywistość taką, jaka jest. Bycie z Nim, to szansa patrzenia na świat w taki sposób, jaki On to robi.

Bycie prowadzonym przez Boga i poddanym Jego woli niesie ze sobą same korzyści. Współcześnie istnieje mniemanie, że poddając się pod posłuszeństwo komuś, traci się swoją tożsamość, indywidualność. Tymczasem zwracając się ku Bogu, jako Źródle życia, człowiek uzyskuje nową i zadziwiającą perspektywę. Staje się bardziej zdolny wykorzystywać swoje ludzkie możliwości i umiejętności. Staje się wrażliwszy na różne wewnętrzne poruszenia. Dostrzega więcej w otaczającej go rzeczywistości.

Prowadzenie przez Boga i poddanie Jego woli sprawia, zdaniem Pseudo-Antoniego, że człowiek zaczyna kroczyć na powrót ku życiu i wiecznej światłości. Wola Boża bowiem rozświetla temu, kto daje się jej prowadzić całą rzeczywistość. Wola Boża jest dla człowieka światłem na jego drodze życia, ponieważ jest prawdą i prowadzi do prawdy i do wszystkiego, co jest człowiekowi potrzebne i niezbędne do życia.

Każdy może stać się osoba rozumną. Nie jest to zarezerwowane tylko dla nielicznych. Każdy może dać się prowadzić Bogu, być poddanym Jego woli. Zależy to od decyzji i osobistego wyboru każdego. Nie można nikogo przymuszać do pójścia za Bogiem, ale może wskazywać wartości i skutki tego czynu. Bez wiary trudno to uczynić. Bez pragnienia trudno o pozytywną decyzję.

W wierze oraz w byciu prowadzonym przez Boga może pomóc modlitwa Jezusowa. Jej wierne praktykowanie sprawia, że człowiek staje się wrażliwszy na różne poruszenia, dostrzega coraz bardziej to, co znajduje się w jego głowie czy sercu. Ta modlitwa coraz bardziej kieruje człowieka ku Bogu, ku Jego woli, poprzez nie przywiązywanie się do swoich myśli i spostrzeżeń. Każe odrzucić wszystko to, co nie jest pożyteczne, co szkodzi, co niepokoi. Modlitwa Jezusowa może pomóc każdemu wrócić na drogę do życia i wiecznej światłości.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 1 662 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij