Umieszczony przez 15:01 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to skupienie na sprawach niebiańskich i wiecznych

Modlitwa Jezusowa stwarza możliwość uczenia się skupienia i koncentracji na jednym. To umiejętność wyciszenia myśli, uczuć, wewnętrznych napięć.

Człowiek rozumny, którzy bierze sobie do serca uczestnictwo i związek z tym, co boskie, nigdy nie rozkocha się w niczym, co ziemskie czy mierne, ale ma umysł skupiony na sprawach niebiańskich i wiecznych. Wie również, że to wola Boża jest zbawieniem człowieka, ponieważ jest ona dla ludzi przyczyną wszelkiego piękna i źródłem wiecznych dóbr / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 59-60 /.

Pseudo-Antoni w swoim traktacie sporo mówi na temat tego kim jest człowiek rozumny, jakie cechy są mu właściwe. W tym przypadku wskazuje na jedną z nich – skupienie na sprawach niebiańskich i wiecznych. Dlaczego człowiek rozumny powinien być skupiony na tym, co wieczne? By być zawsze wrażliwym na wewnętrzne działanie Ducha Świętego i być stale we wszystkich sprawach gotowym do podążenia za Nim. Wypełnienie bowiem Jego woli przez człowieka da mu zbawienie.

Taka koncentracja jest wyrazem refleksji nad tym, co spotykamy w naszym życiu na zewnątrz albo co się rozgrywa w naszym wnętrzu. Jest ona pewną ostoją człowieka czy fundamentem w zmieniających się warunkach i sytuacjach środowiskowych. Bez niej staje się on zagubiony w wirze przypadkowości. Możemy się rozpraszać w różnych kierunkach, nie widząc ostatecznie celu wszystkich podejmowanych przez nas działań.

W rozumnym życiu człowieka rozwija się z czasem umiejętność koncentrowania się na wybranych celach działania, a w konsekwencji na celu ostatecznym jego życia. Ta rozwijająca się z wiekiem umiejętność stawiania sobie celów i skupiania na nich wszystkich swoich wysiłków jest właściwą dla ludzi dojrzałych psychicznie i duchowo. Ten, kto się ciągle waha i ogląda wstecz (lub rozprasza, ma wiele rozbieżnych celów), podlega nieświadomym czy podświadomym lękom lub mechanizmom, które powodują, że skazuje się na bezowocność wysiłków w dłuższej perspektywie.

Aby więc nie doświadczać w życiu zbytniego rozproszenia, aby mieć stale przed oczami cele do zrealizowania w różnych obszarach ludzkiego życia czy w związku z pełnieniem przez człowieka rozmaitych ról społecznych, potrzebne jest takie zorganizowanie sobie czasu, przestrzeni i możliwości, aby stale podążać ku wytyczonym planom. Skupienie jest czymś, co będzie służyło temu działaniu.

Modlitwa Jezusowa stwarza możliwość uczenia się skupienia i koncentracji na jednym. To umiejętność wyciszenia myśli, uczuć, wewnętrznych napięć. To zdolność do dążenia z całą konsekwencją do tego, co zostało określone przez dojrzałe rozważanie i roztropną decyzję. To przede wszystkim skupienie na sprawach niebiańskich i wiecznych. Modlitwa Jezusowa uczy pokonywania rozproszeń i nie zbaczania z drogi zbawienia.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 599 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij