Umieszczony przez 14:36 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to stałe i niezłomne pragnienie poznawania Boga

Modlitwa Jezusowa może wydawać się mało atrakcyjną i nudną praktyką. Jednak Pseudo-Antoni wskazuje, że m.in. mozolna medytacja pomaga osiągnąć w życiu dobroć i mądrość. Nie dzieje się to przypadkowo, w krótkim czasie czy w jakikolwiek inny sposób.

Nie sposób stać się mężem dobrym i mądrym w krótkim czasie, ale osiąga się to mozolną medytacją, odpowiednim sposobem życia, doświadczeniem, nakładem czasu, ćwiczeniem i pragnieniem dobrych czynów. Człowiek dobry i miły Bogu, który prawdziwie Go poznaje, nie ustępuje w obfitym czynieniu tego, co Mu się podoba. Rzadko jednak znajdują się tacy ludzie / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 58-59 /.

„Nie od razu Kraków zbudowano”. Tak brzmi ludowe przysłowie. Pseudo-Antoni mówi coś podobnego. Dotyka jednak sfery duchowej człowieka, a prawdopodobnie chodzi jemu o całokształt ludzkiej egzystencji. Uważa, że stanie się mądrą i dobrą osobą w krótkim czasie nie jest możliwe. Potrzeba na to odpowiedniej ilości czasu i to z pewnością długiego.

Dlaczego tak się dzieje? Warto spojrzeć na rozwój fizyczny człowieka. Dokonuje się w dłuższym okresie jakim jest kilkanaście lat od urodzenia człowieka. Najwyższą sprawność zazwyczaj osiąga się w wieku dwudziestu kilku lat. W przypadku sfery intelektualnej szczyt umiejętności przychodzi nieraz jeszcze później. To ukazuje nam, że w ludzkim życiu na wszystko jest odpowiednia pora.

Antropologia chrześcijańska dostrzega człowieka w jego wszystkich wymiarach, nie neguje żadnego z nich. Co więcej, człowiek może tylko wtedy w pełni się rozwijać, gdy będzie to dotyczyło każdej sfery jego życia: biologicznej, psychicznej, społecznej czy duchowej. O tych różnych elementach mówi Pseudo-Antoni wyliczając rozmaite dziedziny ludzkiego życia.

Zarazem zaznacza, że rzadko można spotkać człowieka, który nie ustępuje w obfitym czynieniu tego, co Bogu się podoba. Oznacza to wykorzystywanie w pełni wszystkich swoich możliwości. Wymaga to zaangażowania, wytrwałości, rzetelności, dbałości, sumienności i zorientowania na to, co najważniejsze. Wiąże się to także z prawdziwością życia. Dzisiaj promuje się model szybkiego i łatwego zdobywania różnych osiągnięć. Pseudo-Antoni mówi, że w życiu ludzkim jest to mało realne.

Modlitwa Jezusowa może wydawać się mało atrakcyjną i nudną praktyką. Jednak Pseudo-Antoni wskazuje, że m.in. mozolna medytacja pomaga osiągnąć w życiu dobroć i mądrość. Nie dzieje się to przypadkowo, w krótkim czasie czy w jakikolwiek inny sposób. To wytrwałe dążenie do prawdy i celu. Tak, jak w osiągnięciu mądrości życia potrzebne jest poświęcenia czasu, ćwiczenie i pragnienie dobrych czynów, tak samo jest w modlitwie Jezusowej.

Medytacja nie może być oderwaniem od życia, ale stopniowym podążaniem ku ostatecznemu celowi. To wytrwałe dążenie, trwanie, ćwiczenie, pragnienie, poświęcanie czasu, aby nie tylko stawać się lepszym człowiekiem, ale przede wszystkim bliskim Bogu, aby Jego coraz bardziej poznawać. Modlitwa Jezusowa to stałe i niezłomne pragnienie poznawania Boga coraz więcej i głębiej.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 499 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij