Umieszczony przez 12:27 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra. To wybór miłości Bożej. To dążenie do osobistej przyjaźni między Bogiem i człowiekiem. To pragnienia właściwego rozeznania między dobrem i złem. Człowiek jest naturalnie skierowany ku dobru, bo został stworzony na obraz i podobieństwo Boże.

Ci, którzy zabiegają o dobra doczesne przemocą, pielęgnują pragnienie czynienia zła. Nieszczęśni, nie są świadomi śmierci i zagłady własnej duszy, nie dostrzegają, co jest dla nich dobre, ani też nie biorą pod uwagę tego, jak ludzie cierpią po śmierci z powodu zła / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 78 /.

Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Został stworzony jako dobry. Jednak utracił więź z Bogiem na skutek grzechu, czyli wyboru zła. Odtąd pojawiła się skaza w postaci grzechu pierworodnego. Skutkiem jest skłonność do zła. Człowiek jest oczywiście również skłonny do dobra. Ma jednak wolność decydowania, a przez grzech ta wolność jest osłabiona. Wprawdzie po chrzcie człowiek staje się dzieckiem Bożym, ale chrzest nie znosi wszystkich skutków grzechu pierworodnego. Znosi jedynie te które uniemożliwiają zbawienie.

Chrzest nas usynawia. Sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi, umiłowanymi, wybranymi przez Boga. Danie nam życia oznacza, że Bóg nas pragnął, że chce nas obdarzać miłością, wolnością, radością, dobrem, wiecznym szczęściem. Od nas zależy czy my to wszystko przyjmiemy. W każdym z nas jest skłonność do dobra, ale możemy ją osłabiać. Czynimy to poprzez grzech.

Należy jednak pamiętać, że nie jest on częścią natury ludzkiej. Pojawił się później. Zostaliśmy stworzeni jako dobrzy. Wszystko, co uczynił Bóg było dobre. Zatem u podłoża naszego życia stoi Bóg, jako czyste dobro. Na początku naszego życia jest miłość, która powołała nas do istnienia. Grzech sprawia, że nie potrafimy rozróżnić pomiędzy dobrem a złem i zło może się nam jawić jako dobro.

Pseudo-Antoni wskazuje, że ludzie nie dostrzegają tego, co jest dla nich dobre, ani też nie biorą pod uwagę tego, jak ludzie cierpią po śmierci z powodu zła. Sobór Watykański II w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym uczy nas, że grzech pomniejsza człowieka, odwodząc go od osiągnięcia jego własnej pełni, zniewala świat i negatywnie wpływa na życie społeczne, zaćmiewa sumienie i utrudnia właściwe korzystanie z wolności, wypacza i zniekształca obraz Boży w człowieku.

Św. Marek Eremita uważa, że grzech to palący się ogień: „Ile usuniesz drewna, o tyle ogień przygaśnie, a jak go dołożysz, to odpowiednio się on roznieci”. Zauważa on, że wielu z nas cierpi, gdyż nie może sobie poradzić z grzechami, nie patrzy jednak, że chętnie dopuszcza ich przyczyny.

To zaćmione sumienie powoduje, że nie spostrzegamy, że różne cierpienia, których doznajemy, mają swoje źródło w grzechu pierworodnym, który pozbawia nas darów nadprzyrodzonych, takich jak nieśmiertelność lub wolność od tego cierpienia. Wiele cierpień jest bezpośrednim skutkiem naszych grzechów: śmierć, przemoc, straty materialne są częstymi skutkami osobistej nieprawości. Każdy rodzaj zła wynika z grzechu. Jedynie zwrot ku dobru może to zatrzymać.

Modlitwa Jezusowa to wybór dobra. To wybór miłości Bożej. To dążenie do osobistej przyjaźni między Bogiem i człowiekiem. To pragnienia właściwego rozeznania między dobrem i złem. Człowiek jest naturalnie skierowany ku dobru, bo został stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Tylko zatem dobro może doprowadzić go do pełni rozwoju, do pełni życia, do sensu i radości życia. Modlitwa Jezusowa to ciągłe wzywanie Boga, aby zwyciężył zło. To uznanie w Bogu Najwyższego dobra, które jest ponad wszelkim złem.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 228 times, 1 visits today)


Czy chciałbyś być na bieżąco z najnowszymi artykułami, nowościami wydawniczymi i informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia"? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij