Umieszczony przez 12:13 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa to zadbanie o własne życie

Modlitwa Jezusowa to większa wolność. To zadbanie o własne zbawienie. To zadbanie o własne życie. To dążenie do dbałości w codzienności. To staranie się o dokonywanie dobrych wyborów. To wybór dobra, a odwrócenie się od zła.

Zło jest namiętnością materii. Nie jest mu winien Bóg, który ofiarował człowiekowi poznanie wiedzę, zdolność rozróżniania dobra i zła oraz wolną wolę. Rodzicielką złych namiętności jest natomiast ludzka niedbałość i lekkomyślność. Bóg pozostaje zatem zupełnie bez winy. Demony stały się nikczemne z własnego wyboru, tak samo i większość ludzi / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 78-79 /.

Pseudo-Antoni zdaje się widzieć w materii zło. W Biblii ciało niekiedy jest przedstawiane jako coś złego. Występuje ono jednak w tym przypadku jako rzeczywistość przeciwstawna Królestwu Bożemu. Nie chodzi więc tu o zwyczajne ciało jako organizm ludzki, będący zarazem świątynią Ducha Świętego, ale o złe skłonności upadłej natury ludzkiej. Teologiczne przeciwstawienie „ciało-Duch” bardzo różni się od filozoficznego przeciwieństwa pojęć: „duch-materia”, z którym się je często miesza i utożsamia. Warto o tym pamiętać, aby nie sądzić, że Biblia potępia ludzkie ciało. „Ciałem” w sensie biblijnym nie jest zatem sam organizm ludzki, ale to wszystko, czym staje się człowiek, gdy nie jest poddany Duchowi Bożemu, na skutek własnego złego postępowania. Dlatego można powiedzieć, że wszelki grzech jest „ciałem”, ponieważ przeszkadza działaniu Bożemu.

Grzech zaś jest złem. Bóg nie jest jego źródłem. On nie jest twórcą zła. Coś, co jest dobre nie może przynosić czegoś złego. Jak uczy św. Paweł: przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, i w ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, ponieważ wszyscy zgrzeszyli (Rz 5,12). Stąd człowiek może się poddawać namiętnościom, które odwodzą jego od dobra. Ich rodzicielką, według Pseudo-Antoniego, jest „ludzka niedbałość i lekkomyślność”. Gdy człowiek nie dba o swoje życie, to wtedy przestaje nad nim panować i poddaje się temu, co będzie prowadziło go do zguby.

Brak dbałości o życie, o dobro, jest w istocie wyborem zła. Zło z kolei jest konsekwencją wolnego wyboru. Duchy, które zostały stworzone przez Boga miały wybór. Niektóre wybrały zło i stały się demonami. Inne natomiast wybrały dobro. Człowiek także dokonuje wyborów. Ich konsekwencją jest albo zwrócenie się do Boga albo odwrócenie się od Niego. W zależności czy jest to dobro czy zło. Bóg dał nam rozum, zdolność rozróżniania dobra i zła, i wolną wolę, aby człowiek mógł panować nad sobą i zwracał się w stronę tego, co będzie dawało mu życie.

Modlitwa Jezusowa to większa wolność. To zadbanie o własne zbawienie. To zadbanie o własne życie. To dążenie do dbałości w codzienności. To staranie się o dokonywanie dobrych wyborów. To wybór dobra, a odwrócenie się od zła. To zobaczenie w Bogu prawdziwego i jedynego dobra. Chcąc dobrze wybierać, warto podjąć to, co będzie nam to ułatwiało. Modlitwa Jezusowa to poddanie Duchowi Bożemu.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 205 times, 1 visits today)


Czy chciałbyś być na bieżąco z najnowszymi artykułami, nowościami wydawniczymi i informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia"? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij