Umieszczony przez 13:47 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy nie być obojętnym na zło

Modlitwa Jezusowa uczy bycia uważnym na wszystko, co się wokół wydarza. Uczy odpowiedzialności i odnoszenia wszystkiego do Chrystusa. Wzywa do proszenia o przebaczenie, zmiłowanie.

Ludzie dobrzy i mili Bogu otwarcie stawiają opór ludziom czyniącym zło, gdy ci są w pobliżu. Jeśli ich jednak nie ma, ani sami im nie złorzeczą, ani też nie pozwalają innym napadać na nich słowem / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 54-55 /.

Pseudo-Antoni zaleca, aby ci, którzy są dobrzy otwarcie stawiali opór ludziom czyniącym zło, gdy ci są w pobliżu. Pan Jezus natomiast powiedział: Nie stawiajcie oporu złemu. Jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi (Mt 5,29). O co więc chodzi? Po pierwsze pamiętajmy, że gdy Pan Jezus został pojmany, a następnie uderzony, to zapytał: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie bijesz? (J 18,23). Natomiast gdy zetknął się z kupcami w świątyni jerozolimskiej, to rozpędził wszystkich, a stoły powywracał (zob. J 2,13-22). Zatem ważny jest kontekst.

Po drugie wydaje się, że Pseudo-Antoniemu chodzi o to, aby zło się nie rozszerzało, aby nie mieć udziału w czynach niegodnych, aby nie być biernym. Pan Jezus mówił też o napomnieniu braterskim (por. Mt 18,15-17). Chodzi więc o to, aby nie być obojętnym. Nie być obojętnym na zło. Do grzechów cudzych zaliczamy między innymi: milczenie o grzechach cudzych oraz zgadzanie się na grzechy cudze. Jeśli ktoś nie interweniuje, widząc, gdy inny grzeszy, może być posądzony o to, że godzi się na jego grzech. Dlatego reakcja Chrystusa wobec sprzedających w świątyni jerozolimskiej może być zrozumiana.

Z drugiej strony należy dobrze mówić o bliźnim, zwłaszcza podczas jego nieobecności. Jest taki niepisany zwyczaj, że nie mówimy źle o nieobecnych oraz o zmarłych. Pseudo-Antoni zaleca, aby podczas nieobecności tych, którzy czynią zło, nie pozwalać, aby mówić o nich negatywne rzeczy. Ponieważ wtedy nie będą mogli się bronić. Mówiący zaś mogą dokonać fałszywego oskarżenia lub rozsiewać nieprawdziwe informacje o tych osobach.

Nauka Pseudo-Antoniego, wyłożona w tych dwóch krótkich stwierdzeniach, ma na celu ochronę bliźniego, troskę o jego zbawienie, naprowadzenie jego na właściwą drogę, jeśli widać, że postępuje źle. To nie pozostawanie obojętnym na to, co się wokół wydarza. To bycie zaangażowanym, a zarazem odpowiedzialnym.

Modlitwa Jezusowa uczy bycia uważnym na wszystko, co się wokół wydarza. Uczy odpowiedzialności i odnoszenia wszystkiego do Chrystusa. Wzywa do proszenia o przebaczenie, zmiłowanie. Dzięki praktyce medytacyjnej wzrasta wrażliwość na zło i umiejętność dostrzeżenia jego, a jednocześnie chęć poprawy na lepsze.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 984 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij