Umieszczony przez 14:32 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy umiejętności panowania nad sobą

Modlitwa Jezusowa ze względu na swą formę, daje nam możliwość praktykowania przeciwstawiania się wszelkim namiętnościom. Uczy nas wytrwałości i znoszenia przeciwności. Nie polega na emocjach, uczuciach, ale bardziej na łasce Bożej.

Trzeba, aby ludzie przytomni przyglądali się swojej własnej mocy oraz gotowości cnoty duszy, która w nich jest, i w ten sposób byli gotowi oraz przeciwstawiali się wszelkim namiętnościom na miarę mocy, jaką mają, a także na miarę darowanej im od Boga natury. Przeciw pięknu fizycznemu i wszelkiemu pożądaniu, które niszczy duszę, jest panowanie nad sobą, przeciw bólom i niedostatkom – wytrwałość, przeciw zniewagom i gniewowi – znoszenie przeciwności. I im podobne / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 58 /.

Pseudo-Antoni mówi o panowaniu nad sobą. Przejawia się ono m.in. w dojrzałości ludzkiej. Tej zaś nie posiada się wraz z narodzeniem, ale kształtuje się przez spory czas życia człowieka. Ten, kto panuje nad sobą potrafi być niezależny od swoich potrzeb i jest zdolny do tego żeby dawać, nie oczekując nic w zamian. Jeśli nie uświadomimy sobie różnych problemów i uwarunkowań, ciągle będziemy im ulegać, będziemy pod ich wpływem.

Każdy człowiek ma określone zalety i zdolności. Może je kształtować, rozwijać, udoskonalać oraz zdobywać nowe. Potrzebny jest w tym wysiłek i wytrwałość. W ten sposób zdobywa się określone kompetencje i uzdolnienia. Pseudo-Antoni mówi o przeciwstawianiu się namiętnościom na miarę mocy, jaką się posiada. Tę moc każdy wypracowuje indywidualnie w ciągu swojego życia.

Jednak, aby człowiek nie został pozostawiony sam sobie, potrzebuje wsparcia od Boga, czyli Jego łaski. On sprawia, że coś, co wydaje się niemożliwe do pokonania, staje się realne, ponieważ Jego moc jest dużo większa od ludzkiej. Z Bożą pomocą człowiek może osiągnąć nieporównywalnie więcej aniżeli byłby zdany tylko na swoje ludzkie siły. To jest ta gotowość cnoty duszy, którą się zdobywa poprzez łaskę i swoją pracę.

W jaki sposób zaś uzyskać łaskę Bożą? Jest ona przede wszystkim darem, a więc czymś darmo danym od Boga. Nie możemy wymusić jej uzyskania od Boga. Jednak mamy pewność jej otrzymania w sakramentach świętych. Wierzymy, że ustanowił je Chrystus, jako środki dla naszego zbawienia. Przystępowanie więc do sakramentów świętych, a zwłaszcza do spowiedzi i Komunii świętej może nam pomóc wzrastać w łasce.

Innym środkiem wzrostu w życiu duchowym jest modlitwa, w tym Jezusowa. Poprzez regularny kontakt z Chrystusem, budujemy relację z Nim i z pozostałymi Osobami Bożymi. Każda modlitwa jest ważna i każda może być środkiem rozwoju życia duchowego. Modlitwa Jezusowa, ze względu na swą prostotę, może być praktykowana w każdym miejscu i w każdym czasie. Nie potrzebuje specjalnych miejsc czy sytuacji. To proste zawołanie do Boga.

Modlitwa Jezusowa ze względu na swą formę, daje nam możliwość praktykowania przeciwstawiania się wszelkim namiętnościom. Uczy nas wytrwałości i znoszenia przeciwności. Nie polega na emocjach, uczuciach, ale bardziej na łasce Bożej. To bardzo dobry środek postępu duchowego i umiejętności panowania nad sobą.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 1 216 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz być na bieżąco z materiałami, które publikujemy i udostępniamy, proponujemy zapisanie się na codzienny newsletter.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij