Umieszczony przez 09:59 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa uczy zwyciężania nad namiętnościami

Modlitwa Jezusowa uczy panowania nad namiętnościami, jakimi są gwałtowność czy próżność. Nie da się praktykować tej modlitwy będąc im poddanym. Modlitwa Jezusowa uczy łagodności i pokory, które zwyciężają.

Rozumne zmysły, które są w rozumnym człowieku, prowadzą z nim wojnę poprzez namiętności duszy. Ciało posiada pięć zmysłów: wzrok, węch, słuch, smak i dotyk. Poprzez te pięć zmysłów nieszczęsna dusza ulega i w efekcie jest niewolona przez własne cztery namiętności. Cztery namiętności duszy to: próżność, radość, gwałtowność i tchórzostwo. Gdy jednak człowiek, sprawnie sobą pokierowawszy przez zdrowy rozsądek i namysł, zyska przewagę i zwycięży namiętności, nie będzie już przez nie atakowany, lecz pojedna się w duszy i zostanie uwieńczony przez Boga, ponieważ zwyciężył / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 74 /.

Pseudo-Antoni podejmuje się próby opisania tego, co dzieje się w człowieku. To mechanizmy postępowania, działania, a może nawet byśmy powiedzieli, że to pewnego rodzaju procesy psychiczne, które zachodzą w człowieku. Zważywszy, że dzieło jest prawdopodobnie z V lub z VI w., to oczywistym jest, że nie znano wtedy tego, co dziś określamy mianem psychologii, ale niewątpliwe pewne inklinacje występują. Autor przede wszystkim stara się dać radę, która może przyczynić się do właściwego sposobu zachowania i postępowania ludzi.

Jego argumentacja wydaje się prosta. W ciele są zmysły, które mogą być przyczyną popadnięcia w niewolę określonego rodzaju niewłaściwego zachowania. Temat namiętności przejawia się co jakiś czas w tym dziele. Dla Pseudo-Antoniego jest on bardzo ważny. Nie mniej, a może i więcej istotny jest rozsądek czy pewnego rodzaju roztropność albo po prostu rozum.

Dla Pseudo-Antoniego rozumny człowiek to przede wszystkim ten, kto umie odróżnić dobro od zła. Rozsądek ma pomóc we właściwym pokierowaniu swojego życia. Jest to zatem „narzędzie” kluczowe bez którego życie szczęśliwe nie będzie możliwe. Jeśli namiętności czy zmysły są uważane za coś mocnego, wręcz nie dającego się opanować, to Pseudo-Antoni jednoznacznie stwierdza, że człowiek może z nimi wygrać.

To głównie od jego samego zależy w którą stronę skieruje swoje życie. Co więcej, Pseudo-Antoni zapewnia, że zwycięstwo nie będzie chwilowe i ulotne. Będzie ono czymś trwałym. Przyczyną tego jest osiągnięcie pojednania w duszy, czyli pewnego rodzaju integracji wewnętrznej, spójności, która powoduje, że człowiek nie ma problemu z własną tożsamością. Ten proces wskazuje na fundamentalną rolę rozsądku, rozumu, dzięki czemu każdy może pokonywać swoje słabości i ograniczenia. Zatem klucz do zwycięstwa leży w samym człowieku.

Modlitwa Jezusowa może uczyć praktyki uwalniania się od namiętności. Dzięki wierności, staje się możliwe opanowanie tego, co może rządzić człowiekiem i sprawiać, że jego życie stanie się rozumne. Modlitwa Jezusowa uczy panowania nad namiętnościami, jakimi są gwałtowność czy próżność. Nie da się praktykować tej modlitwy będąc im poddanym. Modlitwa Jezusowa uczy łagodności i pokory, które zwyciężają.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 338 times, 1 visits today)


Czy chciałbyś być na bieżąco z najnowszymi artykułami, nowościami wydawniczymi i informacjami dotyczącymi projektu "Filokalia"? Jeśli tak, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie znajdziesz formularze do zapisu na nasze newslettery.

Czytelnicy i słuchacze naszych materiałów dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, kanale YouTube oraz innych platformach podcastowych mogą być zainteresowani, w jaki sposób mogą nas wesprzeć. Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij