Umieszczony przez 10:13 Rozważania tygodniowe

Modlitwa Jezusowa umacnia w nas wiarę w wielkość i wszechmoc Boga

Siadając do modlitwy Jezusowej nigdy nie wiemy co się wydarzy, jak potoczy się medytacja. Modlitwa bowiem to spotkanie z żywym Bogiem. Każde jest inne. Możemy mieć różne oczekiwania względem modlitwy, rozmaite prośby. Trzeba w tym być ostrożny…

Bóg stworzył swoim Słowem gatunki zwierząt, przydatne dla różnych naszych potrzeb; jedne do jedzenia, inne do pracy. Stworzył też człowieka patrzącego na nie oraz ich pracę – człowieka, który jest ich wdzięcznym opiekunem. Z tego powodu niech ludzie starają się, aby przypadkiem nie umrzeć, nie widząc i nie rozumiejąc Boga oraz Jego dzieł, niczym bezrozumne zwierzęta. Człowiek musi wiedzieć, że Bóg może wszystko, i nic nie jest przeciwne Temu, który może wszystko, lecz uczynił i czyni z niebytu wszystko to, co chce, swoim Słowem, na rzecz zbawienia dla ludzi / Pseudo-Antoni Wielki, Naszego w gronie świętych Ojca Antoniego Wielkiego pouczenia o zachowaniu ludzi i właściwym sposobie postępowania, [w:] Pseudo-Antoni Wielki. Izajasz Anachoreta. Wybór tekstów z I tomu Filokalii, przekład: C. Dobak, redakcja, komentarze i słownik: S. Hiżycki OSB, Wyd. Tyniec, Kraków 2017, s. 61-62 /.

Wierzymy, że Bóg jest Stwórcą wszystkiego. On jest źródłem wszystkiego, co istnieje. Zarazem sam nie ma źródła swojego istnienia. Jest istnieniem samoistnym. Nic nie może wpłynąć na Jego istnienie. On od niczego ani od nikogo nie jest zależny. Wystarcza sam sobie i jest szczęśliwy w swoim istnieniu. Gdyby świata nie było, to Bóg nie byłby mniej szczęśliwy, niż wtedy, gdy świat jest.

Akt stworzenia Boga wynika z Jego dobroci, miłości, wolności, bezinteresowności, a nawet miłosierdzia. Święty Tomasz z Akwinu powiedział, że miłosierdzie Boga objawia się w akcie stworzenia, ponieważ jest to przejście z niebytu do istnienia. Stworzeniu nie należało się istnienie, ale Bóg to uczynił, a więc okazał miłosierdzie.

Bóg stworzył świat z niczego: Proszę cię, synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób (2 Mch 7,28). Bóg nie tylko stworzył świat, ale także raduje się jego istnieniem: Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił (Mdr 11,24).

Bóg jest także szczęśliwy poznając świat i chcąc jego istnienia (Mdr 11,25: Jakżeby coś trwać mogło, gdybyś Ty tego nie chciał?). Bóg cieszy się realnie każdym autentycznym dobrem w świecie, którego jest przyczyną. Bogu zależy na stworzeniu, na jego dobru i na udziale w szczęściu, które w Nim jest.

Poprzez wiarę mamy przystęp do Boga. Sakramenty dają nam możliwość uczestniczenia w życiu Boga poprzez łaskę, której On nam w nich udziela. Bóg jednak jest wolny w swoim działaniu i może udzielić łaski komu chce i kiedy chce. Każda modlitwa może być momentem otrzymania od Boga łaski.

Siadając do modlitwy Jezusowej nigdy nie wiemy co się wydarzy, jak potoczy się medytacja. Modlitwa bowiem to spotkanie z żywym Bogiem. Każde jest inne. Możemy mieć różne oczekiwania względem modlitwy, rozmaite prośby. Trzeba w tym być ostrożny, bardziej będąc otwartym na działanie samego Boga. On zaś mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż to, o co my prosimy czy rozumiemy (Ef 3,20).

Zatem nigdy nie wiemy co się wydarzy na modlitwie, ale jednego możemy być pewni, że Bóg może nam udzielić łaski, o których nawet nie pomyślimy. Jak wskazuje Pseudo-Antoni „Bóg może wszystko, i nic nie jest przeciwne Temu, który może wszystko”. Modlitwa Jezusowa może w nas umacniać wiarę w wielkość i wszechmoc Boga.


Brunon Koniecko OSB – urodził się w 1983 r. w Białymstoku. Jest absolwentem administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od 2012 profes opactwa tynieckiego. W latach 2011-2016 pracował w Wydawnictwie Benedyktynów Tyniec. Od 2015 r. jest sekretarzem kapituły klasztoru tynieckiego. Prowadzi rekolekcje „Oddychać Imieniem. Modlitwa Jezusowa” w Tyńcu. Autor książek: Medytować to…Nie żartujcie sobie z Bóstwa!Modlitwa Jezusowa. Przewodnik po rekolekcjach Oddychać Imieniem

(Visited 611 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij