Umieszczony przez 12:41 Osiem duchów zła

Osiem spojrzeń na Pana Jezusa #8 Wobec pychy

Chęć dominacji i wiążące się z nią podporządkowywanie, wykorzystywanie i instrumentalizowanie innych jest dzisiaj, niestety, jednym z głównych motorów działań instytucji czy nawet zwykłych relacji ludzkich.

Ciekawe, że pierwszy katechizmowych „grzechów głównych” u Ewagriusza zajmuje ostatnie miejsce. Również związek pychy z próżnością nie jest w pełni jasny: środkiem przeciwko obu jest pokora. Demon pychy „namawia mnicha, aby nie uznawał Boga za wspomożyciela, lecz by sądził, że sam jest źródłem swych prawych czynów, a także by pysznił się przed braćmi mając ich za głupców, gdyż nie pojmują wszyscy jego [rzekomej] wielkości”. W tym przypadku nie chodzi tylko o aspiracje do centralnej pozycji i wypływających z tego konsekwencji, ale i działanie – a dokładniej mówiąc władzę – która z tej pozycji wynika. Chęć dominacji i wiążące się z nią podporządkowywanie, wykorzystywanie i instrumentalizowanie innych jest dzisiaj, niestety, jednym z głównych motorów działań instytucji czy nawet zwykłych relacji ludzkich. Tutaj być może najbardziej ujawniają się konsekwencje sekularyzacji. Patrząc na pychę z szerszej perspektywy teologicznej można stwierdzić, iż im dalej od kontemplowania i przeżywania Tajemnicy Paschalnej Pana Jezusa, tym łatwiej pysze wypełnić serce i życie.

Rozwinięcie refleksji znajdziesz w publikacji Osiem spojrzeń na Pana Jezusa. Od logismoi Ewagriusza z Pontu ku teologii wyobraźni


Bernard Sawicki OSB – absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (teoria muzyki, fortepian). Od 1994 r. profes opactwa tynieckiego, gdzie w r. 2000 przyjął święcenia kapłańskie, a w latach 2005-2013 był opatem. Studiował teologię w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Ateneum św. Anzelma w Rzymie, gdzie obecnie wykłada. Autor felietonów Selfie z Regułą. Benedyktyńskie motywy codzienności oraz innych publikacji.


Fot. Marcin Marecik / Na zdjęciu: fragment mozaiki ceramicznej przedstawiający „Maiestas Domini” z kaplicy w opactwie tynieckim. Wykonanie: Borys Kotowski OSB.

(Visited 399 times, 1 visits today)


Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z naszego portalu CSPB możesz skorzystać z propozycji zapisania się do systemu Feedburner, za pomocą którego, codziennie między godziną 20:00 a 23:00 otrzymasz e-maila z listą linków najnowszych wpisów, które ukazały się w danym dniu... Zapisz się do powiadomień
Zamknij