Umieszczony przez 11:12 Pismo Święte

Potępienie wszelkiej arogancji…

Gniew Jego jest groźny. Przed groźbą Jego gniewu w Nim samym szukać należy schronienia. Słodycz miłości rodzi się z całkowitości poddania się Bogu.

1 Dlaczego narody się buntują,
czemu ludy knują daremne zamysły?

2 Królowie ziemi powstają
i władcy spiskują wraz z nimi
przeciw Jahwe i przeciw Jego Pomazańcowi;

3 «Stargajmy Ich więzy
i odrzućmy od siebie Ich pęta!»

4 Śmieje się Ten, który mieszka w niebie,
Pan się z nich naigrawa,

5 a wtedy mówi do nich w swoim gniewie
i swą zapalczywością ich trwoży.

6 «Przecież Ja ustanowiłem sobie króla
na Syjonie, świętej górze mojej».

7 Ogłoszę postanowienie Pana.
Powiedział do mnie:
«Tyś Synem moim,
Ja Ciebie dziś zrodziłem.

8 Żądaj ode Mnie, a dam Ci narody w dziedzictwo
i w Twoje posiadanie krańce ziemi.

9 Żelazną rózgą będziesz nimi rządzić
i jak naczynie garncarza ich pokruszysz».

10 A teraz, królowie, zrozumcie,
nauczcie się, sędziowie ziemi!

11 Służcie Panu z bojaźnią

12 i Jego stopy z drżeniem całujcie,
bo zapłonie gniewem i poginiecie w drodze,
gdyż gniew Jego prędko wybucha.
Szczęśliwi wszyscy, co w Nim szukają ucieczki
/ Psalm 2 /

Bunt przeciwko Bogu jest powszechny. To jest nieszczęście. Trudność poddania się Bogu – łaska uległości: szczęście i pokój – pedagogia poddania człowieka (św. Benedykt).

Bezsilność i śmieszność podskakiwania – nicość wielkości i potęg ziemskich.

Przecież Ja ustanowiłem sobie Króla (wola Boża).
Królestwo Boże wymaga całkowitego poddania się.
Żądaj ode Mnie = Krzyż – Chrystus nas zdobył.
Żelazna rózga nie oznacza tu twardości, ale moc –
jak naczynie garncarza ich pokruszysz

Bogu trzeba służyć z bojaźnią i w absolutnym posłuszeństwie, i z wielką czcią.

Gniew Jego jest groźny. Przed groźbą Jego gniewu w Nim samym szukać należy schronienia. Słodycz miłości rodzi się z całkowitości poddania się Bogu. Przedtem jest niemożliwa. Pokora i posłuszeństwo rodzą miłość i pokój. Brak pokoju jest owocem i objawem nieposłuszeństwa i pychy. Chamstwo nie jest produktem ziemi, ale piekła. Bo chamstwo nieokiełznane łączy się z nieposłuszeństwem z buntem i jest jego owocem. Bo tam, gdzie jest posłuszeństwo, jest szacunek dla autorytetu, a więc liczenie się z kimś, a więc dyscyplina.

Plan Boży poddania wszystkiego Chrystusowi. Ten plan musi się zrealizować wbrew wszystkiemu. A jednak bunt jest zawzięty żywiołowy, który organizuje wielkie siły. Wszystko to jest nicością. Bóg się uśmiecha. Pokój i szczęście ludzkości jest w posłuszeństwie. Dlaczego więc ten bunt? Źródłem cierpienia jest nieposłuszeństwo względem Boga – jest to szaleństwo w łonie ludzkości – trzecia siła wprowadza ten bunt. Bunt czyni człowieka niespokojnym, wewnętrznie rozbitym, ślepym i nieszczęśliwym – zupełna bezcelowość buntu wobec dekretu Bożego o Chrystusie i o Jego Królestwie. Szaleństwo i głupota – mądrość w poddaniu się. Asceza pokory i posłuszeństwa prowadzi do miłości doskonałej. Ale można również poddać się z miłości. W żadnym razie jednak dzieła poddania się woli Bożej nie można zastąpić miłością, ale można je siłą miłości zrealizować. Bo poddanie całego stworzenia Bogu w Królestwie Chrystusa jest celem całego dzieła stworzenia i Odkupienia. Dopiero po dokonaniu tego dzieła uniwersalnego poddania się Bogu przez Chrystusa będzie Deus omnia in omnibus, czyli pełnia miłości.

Principes convenerunt in unum – …władcy spiskują wraz z nimi – zjednoczenie zła, przeciwne jedynej JEDNOŚCI, którą Bóg tworzy. To zjednoczenie nie przynosi pokoju. Już sam tekst daje odczuć niepokój: Dirumpamus vincula eorum – zerwijmy ich kajdany. Wpływ Szatana prowadzi do szaleństwa – uśmiech Boga – i Jego surowość dla buntowników.

Plan Szatana: zniszczenie Królestwa Bożego, zrzucenie jarzma, anarchia, chaos. Wszystkich, którzy pójdą tą drogą, Bóg ukarze, ale przede wszystkim twórców kontrplanu. Zrozumcież wasz błąd i jego nieuniknione konsekwencje – uchronić się możecie przed Jego nieuchronnym gniewem tylko przez upokorzenie i ufność.

Król skruszy swych poddanych jak gliniany garnek. Wejść do Jego Królestwa można tylko ze skruszonym sercem.

Psalm potępia wszelką arogancję, nieposłuszeństwo i niezdarność. Uczy, że Bóg ma swój plan dla całej ludzkości i ten plan musi być wykonany. Wyciągnąć z tego wnioski. Jak wielka rzeka płynie cicho i spokojnie, gdy nie natrafia na przeszkody, ale ten, który chciałby jej koryto zagrodzić, niech się liczy z nieubłaganą i gwałtowną siłą jej masy wód. W jednej chwili jej cichy i spokojny bieg zamieni się we wrzenie i straszliwy napór, który łamie wszystko. Woli Bożej nikt się nie oprze. To tylko pozornie można się sprzeciwić Woli Bożej, ale nie uniknie się z nią spotkania, które można będzie wytrzymać jedynie w całkowitym upokorzeniu i poddaniu się.

Według Reguły św. Benedykta zadaniem mnichów jest właśnie to poddanie się, ta całkowita kapitulacja przed Bogiem, której dokonał Chrystus w swoim posłuszeństwie, z którego mocy czerpią wszyscy ut per unius oboedientiam multi constituantur iusti – tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi (Rz 5,19). Dlatego mamy wykorzenić z siebie wszystko, co jest nieposłuszeństwem względem Boga, aż do najdrobniejszych poruszeń sprzeciwu, aby Królestwo Boże mogło nas ogarnąć.


Fragment książki Medytacje nad Psalmami


Piotr Rostworowski OSB / EC – benedyktyn, pierwszy polski przeor odnowionego w 1939 roku klasztoru w Tyńcu. Więzień za czasów PRL-u. Kameduła – przeor eremów w Polsce, Włoszech i Kolumbii. W ostatnim okresie życia rekluz oddany całkowitej samotności przed Bogiem. Zmarł w 1999 roku i został pochowany w eremie kamedulskim we Frascati koło Rzymu. Był zawsze bliski mojemu sercu – napisał po Jego śmierci Ojciec Święty Jan Paweł II. Autor licznych publikacji z dziedziny duchowości i życia wewnętrznego.


Fot. Archiwum Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

(Visited 346 times, 1 visits today)


Za pomocą newslettera chcemy się kontaktować, aby przesyłać teksty, nowości wydawnicze i ogłoszenia, które dotyczą naszego podwórka. Planujemy codzienną wysyłkę takiego newslettera.

Czytający i słuchający naszych materiałów, zarówno dostępnych w księgarni internetowej, na stronie cspb.pl, jak i na kanale YouTube lub innych platformach podcastowych, mogą zastanawiać się w jaki sposób można nas wesprzeć… Od jakiegoś czasu istnieje społeczność darczyńców, którzy aktywnie i regularnie wspierają nasze działania.

To jest tylko pewna propozycja, możliwość wsparcia — jeżeli uważasz, że to, co robimy, jest wartościowe i chcesz dołączyć do darczyńców, od teraz masz taką możliwość. Z góry dziękujemy za każde wsparcie!


Zamknij